loader

Ramazan Birlik Zamanı

On bir ayın sultanı Şehri Ramazan

Büyük bir hüsrandaydı insan! 

Koyu bir cehalet sarıp sarmalamıştı hayatı

Ve kuşatmıştı şirk, uzayan günler, aylar, yıllar ve asırları…

İnsanlık hüsrandaydı! Zira unutmuştu Kelime-i Tevhidi!

La ilahe illallah… 

Güçlüler, mülkün sahibi oldular, yeryüzünde ilah!

Hak, hukuk ve adaletten hiçbir eser kalmadı

Vefanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hiçbir değeri olmadı?

Ve sonra tüm bunları bir arada tutan tevhidin kitabı,

Kur’an-ı Azim-üş Şan, 

Kadir ve kıymeti bin ayı aşan, 

O mübarek ayda yeryüzüne indi.

İşte o ay Şehr-i Ramazan…

------
Hoş geldin Ya! Şehri Ramazan!

Safa ile geldin,

Karanlığı aydınlatan bir nur ile geldin!

Uykudan uyandıran sur ile geldin!

Hoş geldin, hoş geldin, Ya şehri Ramazan…

------
Beşeriyetin medarı iftiharı Muhammed’ül Emin,

Mübarek gecede omuzladı yükünü, kutsal emanetin

Çağırıyordu Kelim-i Tevhide!

Zengini fakiri, âlimi cahili, zalimi mazlumu gözetmeden

Kral ve tebaayı, 

Ayırmadan ırk, renk soy-sop ve coğrafyayı

Öyle ki, davetine icabet etmişti Ebuzer Gıffari, Selman Farisi, Ali Kureyşi, 

 Lebbeyk demişti o kutlu çağrıya Suheyb Rumi ve Bilal Habeşi

Tüm beşeriyyetin yekûnundan oluştu bu ilk halka!

Sardı cümle âlemi nuru tevhid ile halka halka!

İşte bu azim hadiseleri bağrında taşıyan!

On bir ayın sultanı mübarek Şehr-i Ramazan!

------
Bu ay rahmet ayıdır, bu ay dirlik ayıdır, bu ay birlik ayıdır…

Rab’de birlik, Nebi’de birlik, İmanda birlik, İslam da birlik…

Hüzünde birlik, sevinçte birlik, siyamda birlik, kıyamda birlik…

Ramazan birlik zamanıdır.

------
Öyleyse bizde diyoruz ki;

Yetimlerin misafir olduğu sofralara dönüşürken iftarlarımız,

Haydi, Dar-ül Erkam’a da dönüşsün mesken ve mekânlarımız,

Muhammed Mustafa’nın hayatta olduğu gibi heyecanla!

Çoluk çocuk, genç yaşlı, dolup taşsın namazgâhlarımız!

Dolup taşsın mescitlerimiz ve camilerimiz! 

Vakıf ve medreselerimiz Mescidi Nebevi’ye bürünsün

Ümmeti hak üzere birleştiren Bilaller yetiştirsin derslerimiz!

------
Mübarek Ramazan,

Bugün bir kez daha rahmet olup Allah’ın lütf-u keremiyle üzerimize doğdu.

Elhamdülillah Ramazan’a kavuştuk.

Kavuştuk diyoruz amma, 

Kadir gecesinde inen o rahmeti Rahmana,

Hakkı batıldan ayıran o Furkan’a

Bugün ne kadar da muhtacız! Değil mi?

O hidayet kaynağı Urvet-ul Vuskaya

Bugün ne kadar da muhtacız!

O Beyan’a, dertlere deva olan o şifaya

Son noktayı koyan o nidaya

Bugün ne kadar da muhtacız!

Vahyin müjdelediği o sultana

Bugün ne kadar da muhtacız! 

------
Öyle değil mi?

Acılarla doldu bütün İslam diyarı!

Dört bir yanı savaş, kan-revan, talan!

Ümmet kalkansız, savunmasız ve perişan!

Denizlerde kıyıya vurdu bebek Aylan

Ve sessizce, sessizliği izliyor Halepli Ümran

Bugün Ramazan,

Ramazan birlik zamanı…

------
Haydi, takva üzere birleşen ellerimiz, duaya yönelsin!

Kıyıya vuran halini ümmetin, Allah ve Rasül’üne arz etsin!

Arz etsin ki, Rabbimiz gönüllerimizi birleştirsin!

Ateş çukurundan bizi rahmeti ile çekiversin

İslam nimeti ile bizi, bize yeniden kardeş eylesin!

Nübüvvet metodu üzere o sünneti seniyyenin izinde,

Dünyanın en muteber nesnesine;

Devletine, kuvvetine, Hilafetine eriştirsin!

İzzet ve şeref ile,

Eriştirsin bizi namı diğer Raşid-i Hilafet’e!

------
Şehri Ramazan!

Bu ay kuvvet ayıdır, bu ay Nusret ayıdır, bu ay cihat ayıdır, bu ay zafer ayıdır.

Vuslatta birlik, hasrette birlik, ümmette birlik, devlette birlik!

Ramazan birlik zamanıdır.

Oruçlarımızda birlik olsun,

İmsak ve iftarlarımızda birlik…

Kederlerimizde birlik olsun,

Bayramlarımızda birlik…

------
Değil mi ki; oruç kalkandır 

Hilafet de işte öyle kalkan!

Ramazanın birleştirdiği gönüller misali;

Hilafet sancağı altında birleştirsin bizi sultan! 

 Birleşsin ordularımız, birleşsin topraklarımız! 

Birleşsin yollarımız, yurtlarımız ve hudutlarımız!

------
Her iki cihanda aziz olsun ümmeti Rasulullah!

Ümmet-i Muhammet’ten razı olsun Allah!

Hep birlikte haykıralım La İlahe İllallah Muhammedun Rasulullah.


#RamazanBirlikZamanı

Yazarın Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız