Her Devrin Sihrini Bozacak Bir Musa Vardır Elbette!
28 Mayıs 2020

Her Devrin Sihrini Bozacak Bir Musa Vardır Elbette!

قَالُوا يَا مُوسٰٓى اِمَّٓا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّٓا اَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْق۪ينَ قَالَ اَلْقُواۚ فَلَمَّٓا اَلْقَوْا سَحَرُٓوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَٓاؤُ۫ بِسِحْرٍ عَظ۪يمٍ وَاَوْحَيْنَٓا اِلٰى مُوسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَۚ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِر۪ينَۚ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَۚ قَالُٓوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ

“Dediler ki: Musa, önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım? Musa, siz atın, dedi. Atınca herkesin gözünü boyadılar. Onları korkuttular. Büyük bir büyü yaptılar. Musa’ya, sen de değneğini at, diye vahyettik. Değnek bütün uydurduklarını hemen yutuverdi. Böylece gerçek anlaşıldı ve bütün yaptıkları boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Büyücüler secdeye kapandılar ve şöyle dediler: Âlemlerin Rabbine iman ettik.” [A’raf 115-121]

İnsanlık tarihi boyunca hem sistemi hem de efendilerinin çıkarlarını korumak için birtakım sihirbazlar olmuştur. O sihirbazlar da efendileri adına ve onları memnun etmek uğruna gece-gündüz sihir yaparak insanları aldatırlar; aynen günümüzde olduğu gibi…

Günümüz kapitalist sihirbazları yazılı ve görsel basını ve hatta tüm teknolojik imkanları kullanarak sistemi ve efendilerinin çıkarlarını koruma adına bütün bir beşeriyete sihir yapmaya ve insanların gözlerini boyamaya devam ediyorlar. Fakat insanları aldatma ve onları sömürme adına ne kadar sihir yapmaya devam etseler de bu durum ancak Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın takdir ettiği zamana kadar devam edecektir. Sonra da aynen Firavun ve avenelerinin kötü akıbeti ile karşılaşacaklardır. Çünkü bu Allah Azze ve Celle’nin sünnetullahıdır.

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ

“O günleri biz insanlar arasında döndürüp dururuz.” [Âl-i İmran 140]

Birilerinin zannettiği gibi aslında kapitalist sistem son iki yüzyıldır uygulanmıyor. Bilakis insanlık tarihi boyunca uygulanmıştır ve hâlen de devam ediyor. Her ne kadar sistemlerin isimleri farklı olsa da vaka ve içerik aynen kalmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Geçmiş kavimlerin kıssalarına dakik bir şekilde bakıldığında aynen günümüzde olduğu gibi insanların sömürüldüğünü, açlığa ve sefalete mahkûm edildiğini, yalnızca bir takım sermaye guruplarının çıkarlarının gözetildiğini ve ahlaksızlığın toplumun tamamına sirayet ettiğini görüyoruz. Sistem ve sistemin başındaki yöneticilerin kendi bekalarını devam ettirmek için devamlı olarak bir mücadele içerisinde olduğuna şahit oluyoruz. Her ne zaman Allah Azze ve Celle hakikatleri açıklamak ve toplumları doğru yola iletmek için bir takım rasul ve nebiler gönderse başta sistemin önde gelenleri ve sermaye çevreleri ellerindeki imkanları kaybetmemek adına karşı koymuşlar, Allah’ın peygamberleri ile bunlar arasında -tabiri caizse- ölüm-kalım mücadelesi vuku bulmuştur.

1920’li, 70’li ve 2000’li yılların ortası ve son olarak da virüs sebebiyle tüm dünyada kapitalist sistem ciddi anlamda ekonomik çöküş içerisine girmiş ve hâlen de bu çöküş devam etmektedir.

İşte tam da bu kriz yıllarında bir takım kapitalist sihirbazlar devreye girerek, batmakta olan bu sistemi kurtarmak ya da en azından ömrünü uzatmak için canhıraş bir şekilde gece-gündüz çalışmışlar ve hâlen de çalışmaya devam ediyorlar. Tabii ki sadece sistemin sihirbazları değil, aynı şekilde bu sömürü sistemini ayakta tutmak adına sömürgeci kafirlere bu konuda destek veren yöneticileri de görüyoruz. Ama nafile! Her ne yaparlarsa yapsınlar, her ne önlem alırlarsa alsınlar, bu uğurda tüm imkanlarını seferber etseler dahi, artık kapitalist sistem ömrünü tamamlamak üzeredir. Kendi halkları dahi bu sömürü sisteminden bıkmıştır. Belki de bunun en net örneğini 2008 yılında meydana gelen ekonomik krizde görüyoruz. Belki de kapitalist sistem tarihinde hiç olmadığı kadar tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kaldı. Hatta bugün dünyada kapitalist sistemin liderliğini yapan Amerika yönetimi ve sistemi Wall Street Hareketi ile çok zor durumda kalmış ve yönetim ancak göstericileri zor kullanarak bastırabilmiştir. Bu olanlar bile artık tüm beşeriyetin kapitalist sistemin sömürüsünden bıktığının ve bir çıkış yolu aradığının göstergesidir.

Bu durum sadece Amerika’da vuku bulmamış, aynı şekilde geçtiğimiz aylarda Fransa’da “Sarı Yelekliler Hareketi” ve Avrupa’nın farklı bölgelerinde de kapitalist sisteme karşı birtakım protestolar ve başkaldırı meydana gelmiştir. Artık kendi halkları dahi kapitalist sisteme olan güvenlerini yitirmişlerdir. Her ne zaman toplumlar bu kötü gidişattan kurtulmak için bir çare veya çözüm arayışı içerisine girseler anında kapitalist sistemin sihirbazları devreye girerek çeşitli büyü gösterileriyle gözlerini boyayarak ve onları korkutarak farklı bir yöne kanalize etmeyi başardılar. Aynen firavunun sihirbazları gibi…

Her defasında bir şekilde sistemlerini kurtaran kapitalist sihirbazlar, bu sefer Covid-19 virüsünden dolayı şaşırıp kaldılar. Artık ellerinde sihir yapacak fazla malzemeleri kalmadı. Sihirbazlar dahi bu virüs karşısında acze düştüler, çaresiz kaldılar. Artık yapılan sihirler işe yaramamaya başladı. Toplumlar yavaş da olsa bu sihirbazların gerçek yüzünü görmeye ve bu sömürü sisteminden yüz çevirmeye başladılar. Bununla birlikte “dünya kapitalist sistemle son bulacaktır” tezini savunan birtakım analistler şu ana şahit olsalardı acaba ne derlerdi?

İşte günümüzde de bu sihirbazların gerçek yüzünü ifşa edecek ve sihirlerini bozacak Musalara ihtiyaç vardır.

O Musa da Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın dinini hâkim kılacak olanlardan ve/veya râşid bir halifeden başkası değildir!

___

#KapitalizmÇöktüÇözümİslam