loader

Ey Ümmetin Umudu! ~ Şiir

Ey şahit ümmetin efradı! Ey en hayırlı ümmetin evladı!

Bak, Ümmet kan ağlıyor!

Kan ağlıyor kıtalar, koca bir coğrafya; Afrika, Asya, Avrasya

Kan ağlıyor beldeler; Bilad’üş Şam, Irak, Filistin

Yok diye Halifet-i ru-i zemin, yok diye Emir-el Mü’minin

Kan ağlıyor çöller; Kızılkum, Necid, Büyük Sahra, Sina

Kırılmış diye asaları

Kan ağlıyor vadiler; Munzur, Büyük Rift, Necef, Fergana

Yitirilmiş diye kalkanları

Kan ağlıyor dağlar; Ağrı dağı, Erciyes ve Sübhan

Dalgalanmıyor diye sancakları

Kan ağlıyor mabetler; Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi

Uğramıyor diye Selâhaddin, Yavuz ve Abdulhamid-i Sani

Kan ağlıyor anneler; Sümeyyeler, Haticeler, Aişeler

Biat almaya gelmiyor Ebubekir, Osman, Ali ve Ömer

Yer gök kan ağlıyor, ilan edilmiyor diye cihad-ı ekber

 

Ey en hayırlı ümmetin evladı!

Kalk ve çalış!

Çalış ki, tarih tekerrür etsin!

Akabe’den biat sesleri yükselsin

Ve Yesribler Medine’ye çevrilsin

Doğsun yine dolunaylar Veda Tepeleri’nden

Muhammed Mustafa teşrif etsin

Kitabıyla, Sünnetiyle bize bir düzen versin

 

Kıyama dursun Hilâfet-i ru-i zemin

Küfrün çizdiği haritayı çöplüğüne gömerek tarihin

Birleştirsin yeniden İslam topraklarını

Birleştirsin; Anadolu’yu Makedonya’yı, Bosna’yı

Birleştirsin; Hicaz, Yemen ve Libya’yı

Tek parça kılsın; Pakistan, Afganistan ve Türkistan’ı

Avrupa’yı Asya’ya, Asya’yı Afrika’ya bağlasın

Dize getirsin kâfir Amerika’yı, Rusya’yı

 

Süpürsün, Yahudi varlığını ilk kıblemiz Kudüs’ten

Kurtarsın izzetini, şerefini, çiğnenen iffetini o virüsten

Kurtarsın mazlumu, mağduru, masum çoluk çocuğu

Kurtarsın! Demokrasi ve Laikliğin sürüp giden zulmünden

Kurtarsın! Eziklerin parlamenter ve başkanlık sisteminden

 

Yeniden tarih tekerrür etsin!

Art arda gelsin Raşid Halifeler

Kutsal mekânları birbirine eklesinler

Eklesinler, Mekke’yi Medine’ye

Eklesinler, Aksa’yı Bilad-üş Şam’a

Eklesinler, Üsküp’ü İstanbul’a

Uzun köprüler kurulsun suni sınırlar yerine

Eklesinler! Hilâfet perçiniyle birini diğerine

 

Selahaddin Eyyubi kuşatsın Hıttin Tepelerini

İmha etsin, Kudüs krallığı ve Tapınak Şövalyelerini

Çekilsin, İslam’ın sancağı mübarek kılınan o Mescid-i Aksa’ya

Şifa gelsin ümmet-i Muhammed’in gönlündeki yaraya

Amr İbnu’l Aslar dize getirsin Bizans’ı

Selahaddinler fethetsin yeniden Kudüs’ü

Aksa’nın anahtarlarını çekip alsın hahamlardan Ömerler

Terk etsinler! Medainleri, Hemadanları, İsfahanları o Yezd-i Cürdler

Yeniden gemilerini yaksın Tarık bin Ziyadlar

Akdeniz’i Atlas’a bağlayarak fethetsin Endülüs’ü

İnşa edilsin El-Hamralar, Kurtubalar, Medinetü’z Zehralar

İlim ve irfanıyla aydınlansın bütün yeryüzü

 

Kurulsun Bağdat’ta Nizamiye Medreseleri,

Fahrettin Raziler, İmam Gazaliler ders versin

Dergâhlarda Osman Gaziler yetişsin

Yeni Fatihler yetiştirsin Akşemseddinler

Top döktürsün gemileri karadan yürüten Mehmedler

Yenilensin fetihler, gelsin yeniden Sultan Fatihler

Kaçan askerlerin ayakları altında ezilsin Kostantinler

 

Tarih tekerrür etsin!

Kurulsun çağdaş silahlarla donatılmış ordular

Mazlum kadınların feryadına yetişsin Mutasımlar

Alaşağı edilsin, diktatör, tekfur ve tiranlar

Alaşağı edilsin, işbirlikçi o yerli ajanlar

Sağ kalırsa eğer, Esedler, İbadiler, Sisiler…

Yargılasın onları şer-i mahkemelerde adil kadiler

Yargılansın! Mirzayevler, Navaz Şerifler, Suudi Prensler

Yargılansın! Karzailer, Kadirovlar, Hamaney ve Persler

Yargılansın! Yargılansın, İhanet içindeki bütün iblisler!

 

Ey şahit ümmetin efradı!

Ey en hayırlı ümmetin evladı!

Ey kalkanı kırılmış ümmetin umudu!

Ey karanlıkta kaybolmuş halkların sabahyıldızı!

Ey gücünü ayrıntılarda tüketen yiğit!

Tarihin tekerrürü için davran ve seğirt!

O her şeyi elinde tutan farzların tacını

Raşidî Hilâfet’i kur ve yeniden dirilt!

Susma! Korkma! Çekinme! Üzülme sakın! 

Unutma!

Allah’ın vaadi haktır, Rasul’ün müjdesi yakın!

Yazarın Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız