ERKEN SEÇİM Mİ? KOALİSYON MU?
03 Temmuz 2015

ERKEN SEÇİM Mİ? KOALİSYON MU?

7 Haziran genel seçimlerinden sonra çıkan tablo beraberinde siyasi bir belirsizliği gündeme taşımış ve bu belirsizlik şu ana kadar devam etmiş ve bu da toplumda ve bazı kesimlerde bir zihin karmaşasına sebebiyet vermiştir. Birileri tarafından her gün bir koalisyon senaryoları çizilmekte ve toplum bu konuda kanalize edilmektedir. Son yapılan meclis başkanlığı seçiminde MHP’nin zımnen de olsa AKP’ye vermiş olduğu bu destek zihinlerde bir AKP ve MHP koalisyonunu gündeme getirmiştir. Yapılan açıklama ve eleştiriler bu yönde olmuştur. Ben ise bu makalemde bu senaryoları tek tek ele alıp değerlendirmek istiyorum.

1-AKP+CHP koalisyonu: İhtimal dâhilinde olsa da şu an için böyle bir koalisyon olasılığı zor görünmektedir. Her ne kadar yeni bir anayasa ve Kürt sorunun çözümü konusunda birbirlerine yakın görüşler olsa da böyle bir ortaklık bazı sebeplerden dolayı zor görünmektedir. Bunun ise birkaç nedeni var. İlk olarak AKP 12 yıllık iktidarı boyunca Amerika’nın da desteği ile İngilizleri devletin birçok kurumundan tasfiye etmeyi başarmış ve bu konuda birçok kazanımlar elde etmiştir. Şimdi ise CHP’nin koalisyon ortağı olması AKP(Amerika) açısından oldukça riskli bir konudur. 12 yılda elde etmiş olduğu birçok kazanımın riske edilmesi demektir. Çünkü CHP(İngilizler) AKP iktidarı boyunca Türkiye’deki birçok mevziini kaybetmiştir. Bundan dolayı AKP ile yeniden koalisyon kurmak için çok hevesli olmaları yadırganacak bir şey değildir. Hatta TÜSİAD’ı bile bu konuda hemen harekete geçirmişler ve koalisyon konusunda toplum içerisinde bir algı operasyonu gerçekleştirmek istemişlerdir. Çünkü şu an için İngilizlerin Türkiye’de dayanabileceği ekonomik alanda TÜSİAD ve siyasi alanda da CHP’den başka bir piyon kalmamıştır. Yine bu süreçte İngiliz Büyükelçisinin apar topar bir şekilde Kılıçtaroğlu’nu ziyaret etmesi ve O’na şartsız bir şekilde AKP ile koalisyon yapması direktifini vermesi oldukça manidardır. Dolayısıyla AKP’nin CHP ile ortak bir hükümet kurmasını zayıf bir ihtimal olarak görmekteyim.

2-AKP+MHP koalisyonu: Her ne kadar her iki partide izlemiş olduğu siyasetlerde Amerika’ya yakın dursa ve her iki partinin tabanları bir birine yakın olmuş olsa da bir takım nedenlerden dolayı birlikte hükümet kurmaları zayıf bir ihtimaldir. Bunun da birkaç sebebi vardır. Yine ilk olarak bir Amerikan projesi olan Kürt meselesinin çözümünde AKP ve MHP’nin duruşlarının farklı olması ve bu meselenin halli konusunda birbirlerinden ayrı düşünmeleridir. Yine bununla birlikte MHP’nin aynı şekilde 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarındaki tavrı nedeniyle de böylesi bir ortaklık zor görünmektedir. Dolayısıyla şayet iktidar belli bir zaman için Kürt meselesi dosyasını rafa kaldırırsa zayıf bir ihtimal olsa da ancak bu şekilde bir ortaklık söz konusu olabilir. Aksi halde ortaklık zor görünmektedir.

Fakat tüm bunlara rağmen şöyle bir ihtimali de göz önünde bulundurmakta fayda var. Son günlerde Türkiye’nin güneyinde Suriye sınırında yaşanan bir takım sıcak gelişmeler bu koalisyonu zorunlu kılabilir. Şayet Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi Türkiye - Suriye sınırında yaşanan bu gelişmelerden dolayı Türkiye güvenli bir bölge oluşturmak için Suriye’nin belli bir bölgesine askeri bir operasyon düzenleyecek olursa, işte bu konuda kamuoyunun teskin edilmesinde MHP’nin desteğine ihtiyaç duyabilir. Buda beraberinde AKP+MHP koalisyonunu getirebilir.

3-AKP açısından en uygun senaryoya gelince; görünürde özellikle Başbakan Davutoğlu bir koalisyondan yana gibi görünse de Cumhurbaşkanı Erdoğan ise erken bir seçimden yana tavrını belirlemektedir. Burada ben her ikisi arasında bu konuda bir ayrılığın olduğunu düşünmüyorum. Sadece kamuoyunda bir manipülasyon oluşturmak istemektedirler. Nitekim Başbakan Davutoğlu geçenlerde milletvekilleriyle yaptığı iftarda, farklı bir projeksiyon ortaya koymuştur. “Her şeyi milletle beraber yapacağız. Öncelikle koalisyonu zorlayacağız. Koalisyon çıkmazsa millet, bunlar samimi olarak uğraştı ama muhalefetin uzlaşmaz tutumu nedeniyle seçime gitmek zorunda kaldı diye düşünmeli. Seçime gideceksek de milletle beraber gitmeliyiz". Yani ‘’Ey milletim biz gerçekten samimi bir şekilde diğer partilerle bir koalisyon kurmak istedik, bu konuda çok çaba sarf ettik, hatta bazı konularda fedakârlık dahi etmek istedik ama bakın onların uzlaşmaz tavırları nedeniyle koalisyon kurmakta zorluk çekiyoruz’’ mesajının topluma verilmesi istenmektedir. Yani bir bakıma Davutoğlu sandığı göstermekle diğer siyasi partilere şantaj yapmaktadır. Yâda toplum açısından değerlendirdiğimizde her zaman olduğu gibi halk ölüm ile sıtma arasında bırakmak istenmektedir.

4-Yine bununla birlikte farklı bir senaryo olarak Abdullah Gül’ün tekrar siyasete dönerek AKP’nin başına geleceği iddiasıdır. Nitekim içeriğinin bilinmemesine rağmen mecliste baş başa görüşen Erdoğan-Gül görüşmesi buna yorumlanmıştır. Ekim ayında yapılacak olan AKP kongresinde partinin başına taze bir kan olarak Gül’ün gelmesi ve akabinde de muhtemelen Kasım ayında yapılacak olan bir erken seçimde AKP’nin oylarının artırılması planlanmak istenmiş olabilir. Bu durumda ise Erdoğan’ın anayasal sınırlar içerisine çekilerek Gül’ün Başbakan olması ihtimal dâhilindedir.

Dolayısıyla akla gelen en uygun senaryo ise, Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine verilen 45 günlük hükümeti kurma süresini doldurup bu süreden sonra erken seçim kararını alarak yeniden bir seçime gidip AKP’nin tek başına iktidara gelmesini sağlayacak olan bir oyun alınması murat edilmektedir. Az önce de söylediğim üzere en erken seçim tarihi muhtemelen Kasım ayı olarak görünmektedir.

Bunlar neticede insani olarak bir takım değerlendirmelerdir. İnşaAllah Rabbim en kısa zamanda bizlere Raşid-i Hilafet Devletini ikram eder de tüm bu senaryolar çöpe gider. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.