Avrupa Birliği Yolunda “22. Fasıl”
27 Haziran 2013

Avrupa Birliği Yolunda “22. Fasıl”

Yaklaşık üç yıldır AB-Türkiye müzakere süreci askıya alınmıştı. Özellikle Rum’ların AB dönem Başkanlığı’na seçilmesinin de bu krizde etkisi var. Zira sekiz tane fasıl Rum’ları da içerisine alacak şekilde genişletilmediği için askıya alındığı düşünüldüğünde bu anlaşılabilir. Peki, Türkiye kamuoyu Avrupa Birliği konusunda ne kadar malumatı var. Bu konu Kokoreç satılmaması konusu mu sadece?

AB Müktesebatı demek, AB Hukuk sistemine komple verilen isimdir. Bu hukuk sistemi yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır. Avrupa Birliği’ni kuran, değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin Avrupa Birliği’ne katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade etmektedir. Bu müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde toplam 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.

Bunlar:

 1. Malların Serbest Dolaşımı

 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı

 5. Kamu Alımları

 6. Şirketler Hukuku

 7. Fikri Mülkiyet Hukuku

 8. Rekabet Politikası

 9. Mali Hizmetler

 10. Bilgi Toplumu ve Medya

 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma

 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

 13. Balıkçılık

 14. Taşımacılık Politikası

 15. Enerji

 16. Vergilendirme

 17. Ekonomik ve Parasal Politika

 18. İstatistik

 19. Sosyal Politika ve İstihdam

 20. İşletmeler ve Sanayi Politikası

 21. Trans-Avrupa Şebekeleri

 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

 23. Yargı ve Temel Haklar

 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

 25. Bilim ve Araştırma

 26. Eğitim ve Kültür

 27. Çevre

 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

 29. Gümrük Birliği

 30. Dış İlişkiler

 31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

 32. Mali Kontrol

 33. Mali ve Bütçesel Hükümler

 34. Kurumlar

 35. Diğer Konular

Türkiye AB yolculuğunda tam 40 yıl bekletildikten sonra 3 Ekim 2005 yılında müzakere süreci başlatıldı. O günleri hatırlarsınız hani Erdoğan Avrupa fatihi ilan edilmişti. Bu müzakere süreci ise 10 yıl sürmesi hedefleniyordu. Şuan itibari ile bunun sekiz yılı geçmiş durumda, kaldı iki yıl. Yaklaşık yarım yüzyıldır peşinden gidilen birliğe bizi almaları için Papa’ dan bile Erdoğan yardım istemişti. O halde Avrupa Birliği sürecinde hangi aşamaya gelindi. Şimdi bunları ele alalım.

Önce Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar:

 1. Bilim ve Araştırma (Avusturya: 12 Haziran 2006)

Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edilip, Müzakere Pozisyonları Sunulan Fasıllar:

 1. Ekonomik ve Parasal Politika (MPB: 9 Mart 2007)

 2. Eğitim ve Kültür (MPB: 25 Mayıs 2006)

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar:

 1. Malların Serbest Dolaşımı (Kıbrıs açılış kriteri)

 2. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestîsi (Kıbrıs açılış kriteri)

 3. Kamu Alımları

 4. Rekabet Politikası

 5. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış kriteri)

 6. Tarım ve Kırsal Kalkınma (Kıbrıs açılış kriteri)

12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

 1. Sosyal Politika ve İstihdam

 2. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış Kriteri)

Konsey’de Görüşülmesi Süren Fasıllar:

 1. İşçilerin Serbest Dolaşımı

 2. Balıkçılık

 3. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs açılış kriteri)

 4. Enerji

 5. Bölgesel Politika ve Yapısal

Komisyon’da Görüşülmesi Süren Fasıllar:

 1. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Açılan Fasıllar:

 1. Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa: 18 Aralık 2008)

 2. Şirketler Hukuku (Slovenya: 12 Haziran 2008)

 3. Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya: 12 Haziran 2008)

 4. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: 18 Aralık 2008)

12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (İspanya: 30 Haziran 2010)

16.Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti: 30 Haziran 2009)

 1. İstatistik (Almanya: 26 Haziran 2007)

 2. İşletme ve Sanayi Politikası (Almanya 28 Şubat 2007)

 3. Trans – Avrupa Ağları (Portekiz: 19 Aralık 2007)

 4. Çevre (İsveç: 21 Aralık 2009)

28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (Portekiz: 19 Aralık 2007)

32.Mali Kontrol (Almanya: 26 Haziran 2007)

 1. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (2013 Haziran)

Kıbrıs Rum Kesimi’nin askıya aldıkları:

Bu fasıllardan 8’i Ek Protokol’ün Kıbrıs’ı da içine alacak şekilde genişletilmemesi nedeniyle askıya alınmıştır. Bunlar;

Malların serbest dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestîsi Yerleşim ve hizmet sağlama hakkı

Mali hizmetler

Tarım ve kırsal kalkınma

Balıkçılık

Taşımacılık politikası

Gümrük birliği

Dış ilişkiler

Fransa'nın askıya aldıkları:

 1. Tarım ve Kırsal Kalkınma (AB tarafından da askıya alınan başlıklar arasında),

 2. Ekonomik ve Parasal Politika,

 3. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

 4. Mali ve Bütçesel Hükümler

 5. Kurumlar

Yukarı’da da görüldüğü üzere yaklaşık 50 yıl boyunca gelinen süreç ortada durmaktadır. Avrupa Birliği şuanda gelmiş olduğu nokta itibari ile hem siyasi hem de ekonomik bir kriz içerisindedir. Sonra genişleme ile alakalı tam bir karar almış durumda da değildir.

Türkiye’nin AB’ye girme meselesi siyasi bir meseledir. Eğer Batı siyasi olarak girmesine tam karar verirse ortada fasıl falan kalmaz. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler tüm Batı’yı tedirgin etmektedir. Model ülke Türkiye’nin sorunlarından arınmış bir şekilde bölgeye demokrasi götürmesi ve modellik teşkil etmesi istenmektedir.

Avrupa Birliği kriterleri ve onun kokuşmuş demokrasisine Müslüman’lar olarak bakarken şöyle bakmalıyız. Kafir Batı’nın hadarat’ını (hayat tarzını) asla almak caiz değildir ancak onun medeniyetini (teknolojisini) alabiliriz. Dolayısıyla Batı kendi dinlerine, hayat tarzlarına uymadığımız sürece bizden razı olmayacak ve birliğe almayacaktır.

Bunu mu istiyoruz?