AK Parti Cephesinde Değişen Bir Şey Yok!
30 Eylül 2022

AK Parti Cephesinde Değişen Bir Şey Yok!

Seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu günlerde ara sıra toplumsal yozlaşma ve çözülme gündeme gelse de yaşanan ekonomik kriz gündemin ilk sırasına yer almaya devam ediyor. Hemen hiçbir konuda beklentilerini karşılamayan AK Parti hükumeti de hayat pahalılığıyla boğuşan millete bir şeyler söylemek zorunda olduğunu derinden hissetmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Konferansı’nda Bakan Nebati bir açış konuşması yaptı. Bakan Nebati yaptığı bu konuşmasıyla AK Parti’nin ajandasında İslami Ekonomi Modeline yer olmadığını bir kez daha gösterdi. Zira Bakan Nebati yutkunarak yaptığı konuşmasında, “Ortodoks-Heterodoks” deyip durmuştur. “Türkiye Ekonomi Modeli” denilen şeyin aslında Batı patentli kapitalist ekonomi teorilerinin alternatifi olarak yine Batı tarafından türetilen “Heterodoks model” olduğu açığa çıkmıştır.

Bakanlığın çağırdığı ekonomistler AK Parti’nin zihin dünyasının bir yansıması olmuştur. Nitekim konferans için 12 ülkeden akademisyenlerin Türkiye’ye geldiği belirtilen bir haberde; ekonomiye dair makalelerini sunacak olanların başında Japon iktisatçı Prof. Charles Yuji Harioka, Indiana (Hindistan) Üniversitesi’nden Prof. David B. Audretsch, Çin’den Prof. Dr. Cheng Hsiao, Avusturalya RMIT Üniversitesi’nden Profesör Jonathan Batten isimleri yer almaktadır. Bakan Nebati konuşmasında defalarca “Ortodoks Ekonomi Modeli” yerine “Heterodoks Ekonomi Modeline” yöneleceklerini tekrarlayıp dururken İslam’ın da bir ekonomi modeli olduğundan adeta habersizdi.

Bakan Nebati’nin konuşması, aralarda geçen “Allah’ın izniyle” ve “inşallah” sözcüklerinden başka İslami bir içerikten tamamen yoksun idi. Müslüman seçmene, 2023 ve 2053 hedeflerini gösteren AK Parti buna benzer konferanslar aracılığıyla geleceğe dair yaptığı projeksiyonlarda İslam’a yer olmadığını her fırsatta ortaya koymuştur.

Hâlbuki İslam, milyonlarca km²lik bir coğrafyada kendi nevi şahsına özgü ekonomi sistemiyle her ırk ve dinden insanların içinde yaşadığı devasa bir toplumu yönetmiş, her ırk, din ve coğrafyadan insanların ekonomik sorunlarını en güzel bir şekilde çözüme kavuşturmuştur.

Her fırsatta faize karşı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini yaptığı bir partinin Bakanı İslam’ın da bir ekonomi sistemi olduğunu göz ardı etmiştir. Bakanlıkça düzenlenen bu tür konferanslarda İslam Ekonomi Sistemi’ne asla yer verilmez. Gerçek şu ki; ne Ortodoks ve ne de ona tepki olarak ortaya çıkan Heterodoks ekonomi modelinin, İslam ekonomi sistemi ile bir ilgisi yoktur.

Diğer taraftan İslam âlimlerinin bir bir âlem-i bekaya göç ettiklerine dair haberler hep karşımıza çıkar. Bu vefatlar da “Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir.” etiketiyle haber yapılır. İşte bak, son yüz yıldır ortaya koydukları çözümleri uygulamadığımız nice âlimler rahmet-i Rahman’a kavuştu. Daha geçenlerde vefat eden Yusuf el-Karadavi gibi ünlü bir âlimi kaybettik. Bu ulemanın İslam’dan istinbat ettiği bir İslam ekonomik modeli yok muydu? Halen dünyada yaşayan onca âlimin İslam’dan çıkardığı nice İslami ekonomi modelleri var. Dahası Hizb-ut Tahrir’in müktesebatında, uygulanmaya hazır, tümü İslam’dan alınmış dört dörtlük bir İslam İktisat Nizamı var. Bu kadar ecnebi ekonomist çağrılırken neden her ilkesi rahmet olan İslam Ekonomi Sistemini arz edecek bir İslam âlimi çağrılmamıştır? Sadece konuşma arasında “İnşallah, Allah’ın izniyle” demekle ekonomi düzelmez.

“AK Parti gitsin de CHP’mi gelsin?” diyecekseniz, sizin CHP’den bir farkınızın olması gerekir. Eğer böyle bir konferansı CHP düzenleseydi üç aşağı, beş yukarı aynı adamları çağıracaktı. Tıpkı AK Parti’nin yaptığı gibi ekonomiyi, laik seküler bir düzlemde tartışacaktı. Hani fark nerede?

Ey İslam’ın değerli âlimleri! Her şey gözünüzün önünde cereyan ediyor. Eğer AK Parti sizin temsil ettiğiniz İslam dinine -ve dolayısıyla size- gerçek manada değer verseydi, bu “Ekonomik Dönüşüm” ve “Yeni Paradigmalar” konferansına sadece sizi çağırır ve İslam İktisat Nizamını sizinle tartışırdı. Ardından da ortaya koyduğunuz İslam iktisat nizamını yürürlüğe koyardı. Fakat gördüğünüz gibi İslam iktisat nizamını gündeme getirecek sizden tek bir âlimi bile davet etmemiştir. Sizi sadece, laik bir sistemin “din işi” diye adlandırdığı sınırlı bir alanda istihdam etmektedir. Bunca ilim medreseleri ve yetişen bunca âlimler ne zaman bu milletin boğuştuğu ekonomik sorunlarını çözmek için işe müdahil olacaklar? Allah ekonomiye dair onlarca ayet indirmiş ve Rasulü onlarca hadis-i şerif vaaz etmiştir. Halk bu kadar perişan bir haldeyken neden bunlar gündeme alınmıyor?

Ey İslam’ın değerli âlimleri! Eğer yöneticileri bu yönde muhasebe ederseniz çok geçmeden sizin kapınızı çalacaklarından emin olabilirsiniz. Bu nevi bir muhasebe, kısa bir zamanda sizleri olması gereken konuma yükseltecek ve İslam, insanlara hayat veren bir kaynak olmaya başlayacaktır.

Ve siz ey Müslümanlar! Siz de peşinden gittiğiniz âlimlere, İslami hükümlerin ve çözümlerin neden uygulanmadığını sorun. Yöneticileri bu manada neden muhasebe etmediklerini sorgulayın. Daha ne zamana kadar Ortodoks, Heterodoks vb. ecnebi kavramların peşinden gideceğiz? Hep beraber hem dünyayı ve hem de ahireti kaybettiğimizi görmüyor musunuz?

İslam’ı uygulamanın vakti daha gelmedi mi? Laik partilerin peşinden koşmayı bırakıp nübüvvet metodu üzere 2. Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulması için çalışmanın zamanı gelmedi mi?

[لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ] “Çalışanlar bunun için çalışsın”[1]


[1] Saf Suresi 61