loader
YILDIRIM: “YASAL DÜZENLEMELERDE AYRIMCILIK HÂLEN DEVAM EDİYOR!”

YILDIRIM: “YASAL DÜZENLEMELERDE AYRIMCILIK HÂLEN DEVAM EDİYOR!”

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Dergisi’nin “Kürt Meselesi ve Çözüm Yolları” başlıklı soruşturma sayısına MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Av. Nesip Yıldırım da görüşlerini paylaşarak katkı sağladı. Av. Yıldırım, yasal düzenlemelerde ayrımcılığın hâlen devam ettiğini belirttiği yazısında, ilgili mevcut yasalardan alıntılar da yaptı.

“Burada (ilgili anayasa ve yasa maddelerini kastediyor) Türkiye’de sadece Türk, Türkçe diline dair pozitif ayrımcılık yapılmakta, diğer kimlikler mevzuat gereği görünmez kılınmaktadır.” şeklinde görüş belirten Yıldırım, “Kürt meselesini, Osmanlı Hilâfeti’nin son dönemlerinde; milliyetçilik akımlarının ve genel olarak iç ve dış etkilerle beraber yönetim zaaflarının da katkısıyla başlayan bir mesele olarak değerlendirmekteyim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki 1921 Anayasası’nın çok kimlikli İslâm temelli ilkeleri, Atatürk ve bir kısım zevatın baskılarıyla 1924 Anayasası’nda “herkes Türk’tür” ile başlayıp, 1928 yılında “Dini İslâm’dır” hükmünü de kaldırılan bir sürece zorlanmıştır. Bugünkü CHP’nin altı okundan olan milliyetçilik ve laiklik, 1937 yılında anayasaya eklenmiştir. Tek tipleştirme politikaları, Türk ulus, laik devlet anlayışı Kürt meselesi dahil birçok sorunun yasal kaynaklığını teşkil etmektedir. Yine Takriri Sükûn Kanunu, Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İskân kanunlarıyla pratikte muhalif olan, şiddete bulaşmasa da söz ve filleriyle karşı duran bir kısım Kürtler, Türkler, dindarlar ve diğer kesimler şiddetle bastırılmış, zulme uğratılmıştır. Türkiye ve dünyadaki Müslümanları birleştiren bir şemşiye olan (olması gereken) Hilâfet’in kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, şapka kanunu, harf inkılabı olan devrim yasalarıyla; Osmanlı’nın çok kimlikli İslâm temelli ancak çok dinli yapısı, tek tipleştirilip laik bir ulus devletin dar gömleğinde ezilmiştir. Bu sorunlar, Kürt meselesinin doğum ve olgunlaşmaya başlama süreçleridir.” dedi.

Meselenin çözümü noktasında görüşlerini de dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

“Türkiye’de çatışmalı süreçlerde yaşanan yaklaşık 50 bini aşkın ölüme rağmen, Kürtler ve Türkler arasında ferdî olaylar dışında kitlesel ve yaygın olarak insanlar birbirlerini boğazlamamışlarsa; bu belirli inançsal ve insani değerlerin hâlen insanların kalbinde olmasının önemli sebebidir. ‘İslam kardeşliği’ ve ‘ümmet’ anlayışı, birileri tarafından istismar ya da kötüye kullanılmak istense de; bizleri birbirine bağlayan en önemli değerlerdir. Ortak tarihsel miras, medeniyet ve inanç değerleri kardeşliği desteklemektedir.

İslâm inancı kapsamında ayrımcılık yapılmaz ise adaletli olunur ise inancı, dili, yönetim hakkı gibi uzlaşılabilen kısımlarda mümince durulur ise Kürt meselesi diye bir sorun kalmaz ya da azalır kanaatindeyim. Türk veya Kürde yasal öncelik tanınmaz, herkesin kardeş olduğu vurgulandığında, bir Kürdün adalet temelinde yargı ve devlet mekanizmalarında hakları korunduğunda, inancını serbestçe yaşadığında, Kürtçe dilini anadilde eğitim dahil her alanda engellenmeden kullanabildiğinde, yönetim usulünde yerinden yönetimler güçlendirildiğinde, örgütlerin insanları öldürmesi topluca lanetlenip karşı durulabildiğinde, İslâm kardeşliğinden fiilî uygulama ile söz edebiliriz. Ancak sorun İslâm’da değil, Müslümanlarda. Müslümanlar, nefislerine uyup zulmeder, başkasının kul hakkını yer, adam kayırır, işi ehline vermez, elinden ve dilinden kimsenin emin olmaz bir hâlde kalır ise hem Kürtlerin hem Türklerin, hem Arapların, Alevilerin ve diğer tüm kimliklerin meseleleri bitmeyecektir.

Sonuç olarak [وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُواۜ‘Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin!’ [Maide Suresi 8]

Ne zulmedelim ne de zulme uğrayalım. Kendimiz için istediğimizi başkası için de isteyebilir isek, Kürt meselesi hak ve adalet temelinde çözülür…”

___

Sayın Av. Nesip Yıldırım’ın “Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları” soruşturma sayısında yayımlanan cevaplarının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

___

#KürtMeselesiNasılÇözülür

SON HABERLER