loader
VAHAP COŞKUN:

VAHAP COŞKUN: "TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ MESELESİ KÜRT MESELESİDİR"

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Dergisi 2021 Haziran sayısını “Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları” başlıklı bir Soruşturma Dosyasına ayırdı. Soruşturmaya katılan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Vahap Coşkun, "Türkiye’nin en önemli meselesi Kürt Meselesidir" dedi.

Vahap Coşkun bu tespitinin şu gerekçeler ile destekledi: “Çünkü bütün sorunlar gelip bir şekilde Kürt meselesine bağlanıyor. Kürt meselesi, Türkiye’deki sorunların anasıdır. Eğer bugün birtakım hukuki, siyasi ve iktisadi sorunlarımız varsa bunların tamamının kaynağında Kürt meselesi var. Sivil ve siyasi aktörlerin bu konuda ellerini taşın altına koymaları lazım. Her şeyden evvel özgür bir tartışma ortamı yaratmak gerekiyor. Sorunun çözüm yollarının aranmasını ve farklı alternatiflerin ortaya sürülmesini sağlayacak, sakin ve dingin bir tartışma sürecine ihtiyacımız var. Aksi bir tavırla, yani tarafların birbirlerini kötü sıfatlarla damgalamalarıyla, hiçbir sorun çözülmez, enerji boşuna tüketilmiş olur.”

Kürt Meselesinin çözüme kavuşması konusunda Siyasi Parti, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat önderlerinin rollerine değinen Coşkun kimsenin elinde bir sihirli değneğin olmadığını ama sorunun çözümü için atılmasın gereken adımların olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Kimsenin elinde sihirli değnek yok ama ilk adım babında atılması gereken bazı adımlara değinilebilir: Bir; ifade özgürlüğünün sağlanması. İki; siyasi partilerin sorumluluk bilinciyle meseleyi ele almaları, asgari bir müşterek oluşturmaları ve birbirleriyle iş birliği, dayanışma ve konuşma sürecine girmeleri. Üç; sivil toplumun barış ve çözüm için toplumda farkındalık yaratmaya gayret etmeleri, barışın herkese kazandıracağı hissiyatını güçlendirmeleri. İyi bir içerik, program ve metotla barış ve çözüm fikri topluma aktarıldığında toplumun buna müspet bir karşılık vereceğini düşünüyorum. Nitekim çözüm süreci bunu teyit eder; o dönemde toplumun ağırlıklı bir kesimi bu sorunun demokratik ve siyasi yollarla çözüleceği noktasına gelmiş ve hükümete destek vermişti.”

Coşkun: Kürt Meselesini Konuşurken HDP’yi Dışarıda Bırakma Şansınız Yok!

Erken seçim ya da 2023 seçimleri ittifak zeminlerinde Kürt Meselesinin partiler veya iktidar tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine de değinen Vahap Coşkun bu meselede HDP’nin rolünü de anlattı. Soruşturmada kendisine sorulan “Kürt Meselesinin sizce HDP ve terör sorunu üzerinden konuşulması doğru mudur? HDP Müslüman Kürt halkını ne kadar temsil ediyor?” sorusunu cevaplandıran Vahap Coşkun Kürt Meselesini Konuşurken HDP’yi dışarıda bırakma şansınız yok dedi ve şunları ifade etti: “HDP’ye oy veren seçmenlerin çok ağırlıklı bir kısmının Kürt meselesi yönünde talepleri var. O nedenle HDP’nin Kürt meselesinde önemli bir muhatap olduğu açıktır. Elbette tek muhatap HDP değildir; başka muhataplar da var ama en büyük siyasi muhatap HDP’dir. Kürt meselesini konuşurken HDP’yi dışarda bırakma şansınız yoktur. HDP’nin Müslüman Kürt halkını ne kadar temsil ettiği hakkında da kısaca şunu söyleyebilirim: HDP tabanının çok ağırlıklı bir kısmı dindar ve muhafazakâr bir kimliğe sahiptir. 2010’lu yılların başında yapılan bir “Biz Kimiz?” araştırmasında, partilerin seçmenlerinin dindarlıkları da ölçülmüş ve HDP tabanı, Saadet Partisi’nin tabanından sonra, “en dindar ikinci taban” olarak çıkmıştı. Yani HDP’ye oy veren seçmenlerin baskın bir muhafazakâr ve dindar kimliği bulunuyor. Partinin tavanı ile tabanı arasında birtakım çelişkiler olabilir. Daha açık bir ifadeyle; parti yönetiminin duruşu ve tercihleri, tabanın hassasiyetlerini tam anlamıyla yansıtmayabilir veya taban sosyolojisine tam olarak oturmayabilir. Fakat bu sorun, her parti için geçerlidir. Ezcümle, HDP özgür bir şekilde kendisine oy veren herkesi temsil eder.”

Vahap Coşkun’un “Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları” SORUŞTURMA cevaplarının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Köklü Değişim Dergisi 2021 Haziran Sayısında Vahap Coşkun ve diğer 9 katılımcıya sorulan SORUŞTURMA soruları aşağıdadır. Köklü Değişim Medya olarak tüm katılımcıların cevaplarını sizler için haberleştireceğiz.

 

  1. Cumhuriyet öncesi dönemde, Kürt halkının Anadolu ve Kürdistan bölgesinde toplumsal ve siyasi durumu nasıldı? Farklı birçok kavmi içerisinde barındıran Osmanlı Hilafeti Kürtlere karşı negatif ayrımcılık yapmış mıdır? Osmanlı döneminde ortaya çıkan Kürt ayaklanmaları kavmiyetçilik temelli ayaklanmalar mıdır?
  2. Cumhuriyetin ilk döneminde yaşanan Şeyh Said kıyamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kürt Meselesi olarak konuşulan ve tartışılan sosyal ve siyasi olgu üzerinde bu kalkışmanın bir etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? Şeyh Said kıyamını başlatan sebep nedir? Kürtçülük müdür yoksa Hilafetin yıkılması mı?
  3. Kürt Meselesi ve terör sorunu aynı mı yoksa farklı farklı şeyler midir? Her ikisinin çıkış noktasını değerlendirdiğinizde Kürt Meselesi ve terör sorununun kaynaklarını hangi faktörler temelinde açıklarsınız?
  4. Gerek Türkiye'de gerek İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerde Kürt Meselesi gündeme geldiğinde, konu sürekli olarak dış güçler ve sömürgeci devletler ile ilişkilendirilir. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Kürt Meselesi arasındaki ilişki sizce nedir? Bu Batılı ülkeler neden Kürt Meselesini sürekli gündemde tutmaya çalışmaktadırlar?
  5. ABD’nin, PKK ve Suriye’deki PYD-YPG gibi gruplara yüksek miktarda silah desteği sağladığı deklare edildiği hâlde, Türkiye’nin ABD’yi müttefik olarak görmesi ya da bu meselenin Türk-Amerika ilişkilerine bir sorun olarak yansımamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’nin bu çelişkiyi çıkarlar temelinde açıklamaya çalışması sizce ilkeli bir dış politika mıdır?
  6. Terör sorunu, oy kaygısı ve seçim kazanma planı üzerine yürütülen günlük politikalarla bugüne kadar çözülemedi. Buna rağmen aynı yöntem ve metotlarla çözülmeye çalışılmasını nasıl izah ediyorsunuz?
  7. Türkiye’deki siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin Kürt Meselesi ve terör sorununun çözümünde üstlenmesi gereken rol nedir? Neler Yapılmalı?
  8. Erken seçim ya da 2023 için ittifaklar üzerinden Kürt Meselesinin gündeme taşınması çözüme katkı sunabilir mi?
  9. Kürt Meselesinin sizce HDP ve terör sorunu üzerinden konuşulması doğru mudur? HDP Müslüman Kürt halkını ne kadar temsil ediyor?
  10. Kürt Meselesi ve terör sorununun çözümünde, bugüne kadar konuşulan ve uygulanan güvenlikçi yaklaşım, ulusçu ve kimlikçi yaklaşım, liberal ve demokratik yaklaşımları değerlendirdiğinizde sorun ile bu yaklaşımlar arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? Soruna İslâmi bir çözümün katkısını nasıl görüyorsunuz? Bu sorunun İslâmi çözümü nedir?

#KürtMeselesiNasılÇözülür

 

SON HABERLER