Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
10 Nisan 2024

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun

Köklü Değişim Medya

Başta Gazze ve tüm Filistin, Doğu Türkistan ile sair İslam beldelerindeki barbar katliamların gölgesinde idrak etmiş olduğumuz Hicri 1445 yılının Ramazan Bayramı (İydü’l Fıtr) mübarek olsun.

Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber, La İlahe İllallah Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi’l Hamd

Köklü Değişim olarak tüm İslam aleminin Hicri 1445 yılı Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle tebrik ederiz.

Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve Selam Rasûlullah’a, onun Âline, ashabına, onu dost edinenler, ona uyanlar, adımlarını takip edenler, İslam akidesini fikirlerinin temeli, şeri hükümleri de amellerin ölçüsü ve hükümlerin kaynağı kılanlar üzerine olsun.

Bu yıl da İydü’l Fıtr’a kavuşuyoruz, ancak İslam ümmeti ile sömürgeci kafir Batı arasındaki irade çatışması, onlarca yıldır sürdüğü gibi değildir. İslam ümmeti, kararlı bir şekilde Mübarek Toprak Filistin’in bir İslam toprağı olduğunu ve sömürgeci kafir Batı, ne kadar baskı yaparsa yapsın bu İslam toprağından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Batı, 7 Ekim 2023 sahnesinin tekrarlanmasından ve bunun, zayıflığı kanıtlanan Yahudi varlığının varlığını tehdit etmesinden korkuyor. Eğer Müslüman orduları, Gazze’yi, halkını ve tüm Filistin’i desteklemek üzere harekete geçerek ikinci bir cephe açılmış olsaydı, Yahudi varlığı yok olabilirdi... İşte bu yüzden Batı, Yahudi varlığına silah ve psikolojik destek sağlamak, Batı’daki ve Müslüman ülkelerdeki Müslümanlara hain yöneticiler eliyle baskı yapmak üzere agresif küstah bir kampanya yürütmektedir.

Gazze’nin kahraman mücahitleri ve onların dağlar kadar sabırlı halkı, Yahudi ordusunu Mübarek Toprak’ta küçük düşürmüştür. İslam bir halkın kalbine girdiğinde, o halkı yücelteceğini, hatta İslam ve Müslümanların tarihinde onu yüksek bir mevkie oturtacağını kanıtlamışlardır. Aziz ve Kaviyy olan Allah’tan, onların amellerini kabul eylemesini ve onları ahirette İlliyun’a koymasını niyaz ediyoruz.

Hainler tarafından sınır boylarında mülteci konumuna düşürülen, bombalarla şehid edilen, aç ve susuz bırakılan, batıl nizam kapitalist demokrasi ile tüm zenginlikleri sömürülen Ümmet-i Muhammed’in kurtuluşunu da sevinçle müjdeleyeceğimiz günleri bizlere ikram eylemesini her şeye kadir olan Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan niyaz ederiz.

Bu vesile ile İslam ümmetinin Ramazan Bayramını tebrik eder, Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan vadettiği İkinci Raşidî Hilafet Devleti’nin bir an önce kurulması için nusretini yakınlaştırmasını niyaz ederiz.

Allah Subhanehu ve Teala, Ümmet-i Muhammed'i dünyada ve ahirette Rasulullah (s.a.v.)'in Tevhid sancağı (La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah) altında toplasın.

Hayırlı Bayramlar...

Mahmut Kar'dan Bayram Tebriği

Ramazan Bayramı dolayısıyla Köklü Değişim Genel Koordinatörü Mahmut Kar, yayınladığı bayram tebriğinde Gazze'ye yer verdi. Gazze'den Müslümanların da mesaj gönderdiği vidoyu sizinle paylaşıyoruz.