LGBT Dayatmasında Asıl Sorumluluk Kimin?
21 Eylül 2022

LGBT Dayatmasında Asıl Sorumluluk Kimin?

Köklü Değişim Medya
  • 206

Köklü Değişim Medya

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu’nun 20 Eylül 2022 Salı günü gerçekleştirdiği Haftalık Gündem Değerlendirme Toplantısında, LGBT karşıtı yürüyüş ve tepkiler ele alındı. Toplantıda ayrıca Doğu Türkistan’da devam eden soykırım ve zulüm ile iktidarın “tarihi” sosyal konut projesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, eşcinsel sapkınlığın Allah’ın lanetlediği ve şiddetli azapla tehdit ettiği büyük bir kötülük olduğunu ifade ederek, Müslümanların bu kötülüğe karşı aileyi korumak için bir araya gelerek yürüyüş yapmasının takdir edilecek bir iş olduğunu söyledi. “Aile bir toplumun en önemli değeridir ve mutlaka korunmalıdır” diye devam eden Kar, LGBT sapkınlığının bu kadar görünür hale gelmesinin arka planına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Allah’ın yarattığı fıtrata savaş açan, aileyi yıkmaya çalışan bu şeytani proje nasıl oldu da nesillerimizi tehdit etmeye başladı? Kuşkusuz bu sorunun cevabını doğru verdiğimizde çözüm için atılması gereken adımlar da doğru olacaktır. Cevap çok açık ve basittir; devletin bu konuda takındığı tavır, eğitim ve medya kanalları aracılığıyla yaptığı teşvikler sayesinde oldu. Özellikle de sapkınlığı güvence altına almak için çıkarılan kanunlar sayesinde oldu tüm bunlar. Dolayısıyla asıl odaklanılması gereken şey devlet iradesi ile kanun üzerinden yapılan bu dayatmalardır. Tepki gösterilmesi gereken asıl merci bu sapkınlığı bir hak olarak kabul edip korunması için yasal düzenlemeler yapan iktidardır. Zira bir topluma dayatma ancak devlet ve kanunlar eliyle yapılabilir.”

Mahmut Kar, iktidarın İstanbul Sözleşmesi ve ona iltisaklı iç hukuka giydirilmiş olarak uygulanan kanunların eşcinsel sapkınlığın nasıl önünü açtığını, bu kanunlardan cesaret alan LGBT lobilerinin Müslümanların değerlerine hakaret edecek kadar nasıl küstahlaştıklarına çeşitli örnekler verdikten sonra şunları söyledi: “Eğer iktidar, LGBT’ye hayat hakkı tanıyan, dahası onu alışmamız gereken bir dayatmaya dönüştüren kanunları çıkarmasaydı sapkınlık bu kadar gün yüzüne çıkar mıydı? Avrupa bankalarından kredi alabilmek için ailenin ve neslin yok olmasına sebep olacak şeytani projelere evet demeseydi nesillerimiz bu kadar tehdit altında olur muydu? 17 LGBT derneğine batı tarafından yapılan 25 milyon dolar yardımın istatistiğini tutmak yerine bu dernekleri ve fondaşlarını engelleseydi sapkınlık çoğalır mıydı? Muhakkak ki bugünkü gibi asla olmazdı. Hülasa “Büyük Aile Buluşması” yürüyüşünde konuşma yapanların bu kadar açık bir gerçeği görmemesi, sözü asıl muhatabına söylememesi abesle iştigaldir. Tüm suçu küresel çetelere, neslin ve toplumun korunmasının tüm sorumluluğunu da ailelere yükleyip yöneticileri işin dışında tutmak samimiyetsizliktir. Allah Azze ve Celle böylesi bir muhasebe yönteminden razı olmayacağı gibi bu yaklaşım ile hiçbir çözüme varılamaz. Zira bir meselenin çözümü onu var eden sorunları tespit edip ortadan kaldırmakla mümkündür.”

Konuşmasının sonunda, gelinen noktada hiç sorumlulukları yokmuş gibi olan biteni kenardan izleyen iktidar yetkililerine de seslenen Kar, “Ey yöneticiler! Sırf batılı dostlarınıza yaranmak için bu ahlaksızlıkların önünü siz açtınız. Aile konusunda zihniyeti bozuk kişilere özellikle makam yetki vererek tertemiz zihinleri siz ifsat ettiniz. LGBT savunucusu sanatçı müsveddelerini saraylarınızda siz ağırladınız. Yetmedi, milletten topladığınız vergileri konser konser gezdirdiğiniz bu şarkıcılara yedirdiniz. Sonra arada bir günah çıkarır gibi bazılarını iptal ettiniz… Sizi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu sözü ile uyarıyoruz “Her kim Müslümanlar içinde kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra o çığırla amel edenlerin günahı kadar günah yazılır. Amel edenlerin günahlarından da bir şey eksilmez.” Umulur ki tövbe edersiniz. Umulur ki her türlü sapkınlığın kaynağı olan laik, demokratik sistemi Müslümanlara dayatmaktan vazgeçersiniz!” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın tamamını toplantı videomuzdan izleyebilirsiniz.

----------

#SapkınlığaDurDe