‘İslam’da Devlet Ve Yönetim’ Konulu Konferans İstanbul/pendik’te Gerçekleştirildi.
20 Mart 2004

‘İslam’da Devlet Ve Yönetim’ Konulu Konferans İstanbul/pendik’te Gerçekleştirildi.

Köklü Değişim Dergisi’nin başlattığı ‘İslam’da Devlet ve Yönetim’ konulu konferans Anadolu Kitap Cafe konferans salonunda yoğun katılım ile gerçekleşti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans Ümit Aktaş ve Abdurrahim Şen’in sunumlarıyla devam etti.

Özgün İrade Dergisi Gen. Yay. Koordinatörü Ümit Aktaş konuşmasına 28 Şubat sürecinde yaşananlara değinerek bu sürecin 1908 yılında başladığını, laikliğin Türkiye’de uygulanması için yoğun çabaların sarfedildiğini ve Türkiye’de Hilafet’in kaldırılması ve harf inkilabının en büyük hata olduğunu vurguladı.

Hilafet’in Raşid halifeler döneminde gerçek manada uygulandığını ancak daha sonra gerçek manada uygulanmadığını ifade eden Aktaş, ayrıca Hilafet’in ilga edilmediğini TBMM’de mündemiç olarak saklı tutulduğunu tekrar ilan edilebileceğini söyledi.

Aktaş, Hilafet’in kaldırılmasının siyasal İslam’ı tekrar sorgulama ve gündem yapma konusunda faydalı olduğunu ifade ederek çözüm noktasında okuma ve bilinçlenme gerekliliğini ve bu konuda varolan zaafiyetleri anlatarak sunumunu tamamladı.

İkinci konuşmacı olarak söz alan Timeturk haber sitesi ve Milat Gazetesi’nde yazıları yayınlanan İlahiyatçı-Yazar Abdurrahim Şen, cahiliye döneminden kurtulmak için ümmetin bir halifeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak sosyal, siyasi, ekonomik ve diğer toplumlarla ilişkiler noktasında İslami yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından İslam Devleti’nin gerekliliğini ifade etti.

İslam’da yönetim sisteminin Hilafet olduğuna Kuran’dan ayetler ve Rasulullah’ın hadislerinden deliller getirerek değinen Şen ayrıca İmam Kurtubi, İbn-i Teymiye, Şehristani, Taberi, Hanefi İbni Cüveyni, Gazzali, İbni Haldun ve Şeyh Takıyyuddin En Nebhani vb İslam alimlerinin Hilafet’in farziyeti noktasında ittifak ettiklerini görüşlerinden alıntılar yaparak ortaya koydu.

İslam’da yönetim sisteminin şer-i naslarla belirleneceğini, tarihin bu konuda esas alınmayacağını ifade eden Şen, Hilafet yönetiminin beşeri bir yönetim olduğunu ama iç ve dış siyasetinde Kur’an ve Sünneti esas aldığını belirtti.

İslam tarihinde halifelerle ilgili olumsuz örnekleri öne çıkartanların bugünün yöneticilerine söz söylemediğini ve bugünkü yöneticilerin halifelerin tırnağı dahi olamayacağını, halifeler döneminde bugün yaşanan zulmün asla yaşanmadığını anlatan Şen, tekrar Hilafet Devleti’nin kurulmasının mümkün olduğunu, Suriye’deki gelişmelere bağlayarak ve Batılı yöneticilerin, stratejistlerin öngörülerine atıfda bulunarak ortaya koydu.

Şen, Ahmed İbn-i Hanbel’de geçen yeniden nübüvvet metodu üzere Raşid-i Hilafet’in kurulacağını müjdeleyen hadisi hatırlatarak, Hilafet’i engelleme çabasının nübüvvetle yapılan bir savaş olacağına ve tarihte de toplumların Nebilerle olan savaşlarda her zaman mağlup olduğuna değinerek sunumunu tamamlamasıyla konferans sona erdi.