Hükümet, Kamuda Tasarruf Paketini Açıklıyor
13 Mayıs 2024

Hükümet, Kamuda Tasarruf Paketini Açıklıyor

Köklü Değişim Medya

AK Parti Hükümeti, uzun zamandır söylediği fakat adım atılmayan kamuda tasarruf paketini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Mehmet Şimşek’in açıkladığı tedbirler arasında öne çıkan şu maddeler yer alıyor: Kamuda yeni araç ve bina alımı 3 yıl süreyle durduruluyor, yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

“-Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

-Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

-Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız.

-Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

-Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

-Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur

-Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

-Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

-Ortaya koyduğumuz yeni paketimiz bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır.

-Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak.

-Bitme aşamasına yakın projelere, rekabet gücüne yoğunlaşan kamu yatırımları enflasyon ile mücadelemizi güçlendirecek.

-Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

-Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız.

-Genelgemizde düşünülen tek istisna TBMM'dir.

-Harcama disiplininin yanı sıra tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır.

-Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz.

-Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı Cumhurbaşkanımızın onayına bu hafta içinde sunulmuş olacak.

Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

“-En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz.

-TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

-Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.

-Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tane husus var.

-Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.

-Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

-Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

Bina Ve Araç Alımı Durduruldu

-Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde birçok reform yapacağız.

-Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

-Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

-Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zemin hazırlamasıdır.

-Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

-Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

Ücretlere Üst Sınır

-Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

-Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

-Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

-Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

-Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklanıyor.

-Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

-Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

-Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

-Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

-Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

-Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

-Sokak ve cadde aydınlatmasında led dönüşümle tasarruf sağlayacağız.

-Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak.

Yatırım Programına Yeni Proje Alınmayacak

-Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.

-Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.

-Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.

-Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

-Bu paket güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

-Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır.

-Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz.

-Tedbirlere uyum bakanlık tarafından denetlenecek.

-Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.”