Gündemin Nabzı: Akp Cemaat Tartışması
20 Şubat 2002

Gündemin Nabzı: Akp Cemaat Tartışması

Bu ay ilki düzenlenen Gündem’in Nabzı programımızda, Gazeteci-Yazar Zuhal Demir ile AKP-Cemaat çatışmasını konuştuk.

Soru-Cevap şeklinde gerçekleşen söyleşimizde taraflar arasındaki çatışmanın Müslümanlar tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu çatışmada, “taraf olmayan bertaraf olur” düşüncesiyle Müslümanların, iki taraftan birini tercih etmeye mecbur bırakılmasının AKP’nin yürüttüğü toplum mühendisliğinin bir ürünü olduğu ve bundan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Yine Söyleşi’de iki tarafın da hataları aklen ve Şer’an ortaya konuldu.

Ayrıca, menfaatleri gereği uzun süredir ortak hareket eden iki tarafın, menfaatleri çatışınca birbirlerine düşman kesilmelerinin, “menfaat bağının” zayıflığını göstermesi ve Müslümanlar arasında birlikteliği sağlayamayacağı bu çatışma vesilesi ile bir kez daha görülmüştür.

Bu çatışmanın sonucunda Müslümanların meylettiği tedricilik metodunun yanlış bir metod olduğu ve İslam’ın tatbikinin de Müslümanlara başarı getirmediği de Söyleşi’de dile getirilen tespitler arasında yerini almıştır.

Sonuç bölümünde; her iki tarafın ve bu iki taraf dışında kalan diğer Müslümanların bu çatışmadan çıkarması gereken dersler ve bu durum karşısında sergilenmesi gereken tavırlar üzerinde durularak Söyleşi, izleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla tamamlandı.