YIKILIŞININ 100’ÜNCÜ YILINDA İSTANBUL’DA HİLAFET KONUŞULDU
15 Şubat 2021

YIKILIŞININ 100’ÜNCÜ YILINDA İSTANBUL’DA HİLAFET KONUŞULDU

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya

Hilâfet’in kaldırılışının Hicrî 100’üncü yılı münasebetiyle İstanbul’da Web-Panel düzenlendi. Köklü Değişim Medya tarafından organize edilen panelde “Hilâfet’in Kaldırılışı ile Ümmet Neler Kaybetti?” ana başlığı altında İslâm ümmetinin dünü ve bugünü arasında mukayese yapıldı.

Moderatörlüğünü Osman Yıldız’ın yaptığı Web-Panel’e Köklü Değişim Medya Yazarları Muhammed Emin Yıldırım ve Haluk Özdoğan stüdyo konuğu olarak, İlahiyatçı Yazar Dr. Abdurrahim Şen ile Araştırmacı Yazar Ercan Tekinbaş ise video konferans bağlantısı ile katıldılar.

Program, Moderatör Osman Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başladı. Müslümanların başlarında bir halife olmadan üç gün ve gecenin geçmesinin caiz olmadığını hatırlatan Yıldız, arefesinde olduğumuz Recep ayı itibariyle Hilâfetsiz tam 100 yılın geçtiğini, Müslümanların tarihin hiçbir döneminde bu kadar zulüm görüp aşağılanmadığını ve hiç bu kadar sahipsiz kalmadığı söyledi.

Yıldız’ın konuşmasının ardından sözü Köklü Değişim Yazarı Muhammed Emin Yıldırım aldı.

“Hilâfet Tarihi ile Batı Dünyası Arasında Bir Mukayese” başlıklı konuşmasına, “başlarındaki laik rejimlerin yasak ve kara propagandaları nedeniyle Müslümanların Hilâfet tarihi hakkında yeterli ve gerçekçi bilgiye sahip olmadığını, bu durumun mazur görülebileceğini ancak rıza gösterilemeyeceğini” söyleyerek başlayan Yıldırım, dünyada bugün İslâm şeriatını tatbik eden bir devlet olmadığı için İslâm ile laik yönetimler arasındaki mukayesenin İslâm’ın bir bütün olarak tatbik edildiği Hilâfet tarihi üzerinden yapılmasının doğru olacağının altını çizdi.

İslâm tarihi ile Batı arasında siyasi, iktisadi, bilim, kültür, sağlık ve yönetici-yönetilen ilişkileri bağlamında karşılaştırmalar yapan Yıldırım, Batı’nın aslında fikir ve sistem açısından Müslümanlardan hiçbir zaman üstün olmadığını, sömürgecilik yaparak veya Müslümanların gösterdiği zaaftan faydalanarak kısmi bir kalkınma gerçekleştirdiğini, Müslümanların icat ve buluşlarını kendisine mal ettiğini söyledi. Yıldırım ayrıca bozuk ve yozlaşmış bir ideoloji taşıyan Batı’nın bugün sahip olduğu tüm güç ve imkânlara rağmen ahlaki ve toplumsal kriz içindeki kendi halkına huzur ve adalet sağlamaya muktedir olamadığını, Hilâfet’in ise her alanda halkına, eşine rastlanmayan seçkin bir hayat yaşattığını somut veriler ile birlikte açıkladı.

Muhammed Emin Yıldırım’ın konuşmasının ardından diğer stüdyo konuğu Köklü Değişim Yazarı Haluk Özdoğan “Hilâfet ile Kaybettiklerimizin En Önemlisi Nedir?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Özdoğan, Hilâfet’in kaldırılmasının sadece bir devletin yok edilmesi meselesinden ibaret olmadığını, İslâm kültürünün, İslâm hadaratının ve İslâm’a ait ne varsa hayattan sökülüp atılması hamlesi olduğunu söyledi. “Hilâfeti kaldıranlar sadece başkenti İstanbul’dan Ankara’ya taşımakla kalmadılar, bu toplumu üstün kılan ne kadar değer varsa hepsine savaş açtılar” diye konuşan Özdoğan, Batı ve işbirlikçilerinin Müslümanların İslâm ile bağını koparma çalışmasında Türkiye’yi model ülke olarak seçtiğine dikkat çekti.

“İslâm ümmeti tarihteki Haçlı ve Moğol saldırılarına kendi hadaratındaki üstünlükle karşı koymayı başarmış bir ümmetti. Bugün ise Batılı değerleri dayatan yönetimler eliyle gerçek yönümüzü, İslâmi düşünce metodumuzu, dünyaya yönelik ufkumuzu ve tüm insanlığı kuşatan bakışımızı kaybettik. Müslümanların kayıplarının en büyüğü kaybettiklerini yeniden kazanma iradelerini kaybetmiş olmalarıdır” ifadelerini kullanan Özdoğan, Müslümanların kaybettiği iradesini geri kazanması için onlara dinini ve hadaratını yeniden hatırlatacak çalışmalara ihtiyaç duyduğunu, İslâmi parti Hizb-ut Tahrir’in İslâmi fikir ve metoda dayanan Râşidî Hilâfet projesiyle bu konuda İslâm ümmetine öncülük ettiğini söyledi.

Haluk Özdoğan’ın ardından İlahiyatçı Yazar Dr. Abdurrahim Şen, programa online bağlantı ile katıldı. Hilâfet’in kaldırılmasının alimler ve düşünürleri nasıl etkilediği sorusunu cevaplayan Şen, şöyle konuştu: “Hilâfet tarihi boyunca İslâm âlimleri Allah’ın mülkünde Allah’ın rızasının kazanılması amacıyla ümmete rehberlik yapan, insanların A’dan Z’ye her türlü sorunlarına fıkhi ve hukuki olarak çözümler üreten çok önemli bir misyon yükleniyorlardı. İslâm âlimleri yazdıkları eserler ile uluslararası ilişkiler konusunda Hilâfet yönetiminin işini kolaylaştırarak onlara ışık tutuyorlardı. Hilâfet’in kaldırılarak, dinin hayattan ve devletten ayrılması sonucu ulema bu kıymetli konumunu kaybetmiş oldu.”

Hilâfet’in kaldırılmasının en önemli etkilerinden biri âlimlerin sahanın dışına itilmesidir” diyen Şen, bugün âlimlerin insanların sorunlarına ilişkin inisiyatif alması gerektiğini söyledi. Şen, “Türkiye’deki sistem tartışmalarında başkanlık ve parlamenter sistem savunucularına karşı, âlimlerden İslâm’ın ideal yönetim modeli ve 1300 yıllık başarılı bir geçmişi olan Râşidî Hilâfet sistemini öne sürmelerini beklerdik…” ifadelerini kullandı.

Programda son konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Ercan Tekinbaş söz aldı. Video konferans üzerinden panele katılan Tekinbaş, Hilâfet’in yıkılmasıyla Müslümanların her şeyini kaybettiğini bu elim olayı en iyi ifade eden sözün İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un avam kamerasında yaptığı, “Türkler bir daha ayağa kalkamazlar. Çünkü biz onların manevi gücü olan Hilâfet’i ve İslâm’ı yok ettik.” şeklindeki açıklaması olduğunu söyledi.

“Kâfirler savaş meydanında yenemedikleri İslâm ümmetini Sevr ve Lozan gibi Sulh masalarında katletti, Hilâfet kaldırıldıktan sonra İslâm beldeleri işgal edilip mübarek toprak Filistin’de Yahudi varlığı kuruldu” diyen Tekinbaş, “Batı bugün Müslümanların milliyetinden olan işbirlikçi hain yöneticiler eliyle sömürü ve zulümlerini sürdürüyor. Bugün en zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasına rağmen halkı en fakir ülkeler Müslüman ülkelerdir. Dünyanın en zengin 500 kişileri genel olarak Müslümanların servetlerini sömüren kişilerdir. Bunlar hep Hilâfet’in ortadan kaldırılmasının etkileridir. Müslümanlar bu elim olayı sadece hatırlamak ve hatırlatmakla kalmamalı Hilâfet’i yeniden ikame etmek için çalışmalıdır.” şeklinde konuştu.

Ercan Tekinbaş’ın konuşmasının ardından izleyicilerden gelen soruların cevaplanması ile program sona erdi.

Web-Panelin tamamını izlemek için:

#YenidenHilafet