Köklü Değişim, 50 Merkezde “İşgale Karşı Direniş Ruhu” Başlıklı Konferanslar Düzenledi
01 Ocak 2024

Köklü Değişim, 50 Merkezde “İşgale Karşı Direniş Ruhu” Başlıklı Konferanslar Düzenledi

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim, 24 il, 50 merkezde “İşgale Karşı Direniş Ruhu” başlıklı konferanslar düzenledi.

Köklü Değişim, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana küresel güçlerin de desteğiyle sürdürülen işgale ve kapitalist Batı’nın liderliğinde 100 yıldır gayri İslami bir toplum oluşturmak için sürdürülen Türkiye’deki kültürel işgale karşı 31 Aralık'ta konferanslar düzenledi.

Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Diyarbakır ve Van’ın yanı sıra toplam 24 il ve 50 merkezde düzenlenen konferanslarda Gazze’de yaklaşık 3 aydır, Filistin’de ise 75 yıldır vahşi katliamlarla birlikte süre gelen işgalin sebeplerine ve çözümüne değinildi. Filistin’in yanı sıra tüm İslam beldelerindeki askeri olmasa da bir asırdır devam eden kültürel ve siyasi işgale dikkat çekilip, tüm sorunların bu işgalden kaynaklandığının altı çizildi.

Maddeler halinde bu kültürel işgalin unsurları olan Laiklik, demokrasi, cumhuriyet, milliyetçilik, vatancılık, hürriyetler düşüncesi gibi fikir ve mefhumların başı çektiği ifade edildi.

Bunların yanı sıra İslam kültürünü, Batılı düşünceler ekseninde yorumlatarak gerçek mana ve mefhumundan koparıldığına; Müslümanların tarihini özellikle Hilafetin tarihini tahrif edildiğine; Batılı bilim insanları, düşünür ve akademisyenler kutsarcasına yüceltilirken Müslüman alimlerin kötülenip küçümsendiğine; İslami yönetim ve hükümlerinin barbarların ve bedevilerin hukuku olarak empoze edildiğine; Batılı eğitim sistemi ve müfredatı ile ahlaksızlığı ahlak edinmiş, her türlü fuhşiyatı açıkça yapabilen bir nesil yetiştirildiğine dikkat çekildi.

Bu akşam gerçekleşen yılbaşı kutlamalarının bu kültürel işgalin küçük bir görüntüsü olduğuna değinildikten sonra “direniş ruhu ve bu direnişin nasıl olacağına” dair bölüme geçildi.

Çözüm bölümünde direniş dört başlıkta sıralandı:

1- Batı kültürüne ve Batılı fikirlere karşı direniş

2- Batılı yaşam tarzına karşı direniş

3- Batılı eğitim modeline karşı direniş

4- Batılı yönetim ve siyaset anlayışına karşı direniş

Konferanslar, “Bu direnişin ruhu; İslam’dır. Şiarı; Kelime-i Tevhid’dir. Sembolü; İslami Fikir, İslami Hayat ve İslami Devlettir. Neticesi ise Yeniden İslami hayatı başlatacak olan Raşidi Hilâfettir.” ifadeleri ile işgale karşı direnişin çözümünün sınırları çizilerek noktalandı.

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Çubuk-1.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Çubuk-2.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Çankaya-1.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Çankaya-2-.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Antalya.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Kayapınar-.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Ergani-.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-İstanbul.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-İstanbul.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Abdurrahim-Şen.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Aydın.jpg

Köklü-Değişim,-50-Merkezde-İşgale-Karşı-Direniş-Ruhu-Konferansı-Van.jpg

ISGALE_KARSI_DIRENIS_RUHU_duyuru_afisi_d7390d4a9c.jpg

#İşgaleKarşıDirenişRuhu