“İcaz’ul Kur’an” Paneli
11 Haziran 2014

“İcaz’ul Kur’an” Paneli

Köklü Değişim Medya

Köklüdeğişim/Diyarbakır

Konuşmasına “Nasıl Bir Kur’an’a İman Ettik” sorusuyla başlayan Hamidoğlu Kur’an’a taklidi olarak değil tahkiki olarak iman etmeliyiz diyerek gerçek imanın taklitten uzak olması gerektiği üzerinde durdu. Daha sonra akide ile iman arasındaki ilişkiyi ortaya koyduktan sonra Kur’an’a imanın akidevi bir konu olduğunu ve buna aklen ve kalben bir şüphe duymaksızın iman edilmesi gerektiğini belirti.

Hamidoğlu daha sonra asıl konuya girerek Kur’an’ın belagat ve fesahat yönünden müşrikleri nasıl da aciz bıraktığıyla alakalı Kur’an’dan delil sundu. Hamidoğlu Kur’an’ın ilk indiği zaman ki şekli ile bugünkü şeklini karıştırdı. Kur’an’ın ilk hali ile şimdiki halini karşılaştırarak Kur’an’ın ilk halinde noktalama işaretleri ile harekelerin olmadığını resimlerle gösterdi. Hamidoğlu son olarak hangi tarihlerde ve kimler tarafından kur’an’a noktalama işareti ile harekelerin eklendiğini açıkladıktan sonra sunumuna son verdi

Panel katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.