HİZB-UT TAHRİR’DEN İKİNCİ RAŞİDİ HİLAFET İÇİN ÇAĞRI
13 Mart 2021

HİZB-UT TAHRİR’DEN İKİNCİ RAŞİDİ HİLAFET İÇİN ÇAĞRI

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya

Hizb-ut Tahrir, “Yıkılışının 100. Yıldönümünde... Hilafeti Kurun Ey Müslümanlar!” başlıklı küresel kampanyanın sona ermesi münasebetiyle düzenlenen konferansta Müslümanlara “Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurun!” çağrısına icabet etmeye çağırdı.

Hizb-ut Tahrir’in başlatmış olduğu “Yıkılışının 100. Yıldönümünde... Hilafeti Kurun Ey Müslümanlar!” başlıklı küresel kampanyanın sona ermesi münasebetiyle düzenlenen konferansa 10 farklı ülkeden konuşmacılar katıldı. Dünyaya hükmeden kapitalist demokrasinin insanlığı kokuşmuşluğa ve karanlığa mahkum ettiği vurgulanırken, kurtuluş için ikinci Raşidi Hialfet’in olmazsa olmaz olduğu vurgulandı.

Kapanışla ilgili Hizb-ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi Başkanı Mühendis Selâhaddin Adada bir basın açıklaması yayımladı.

Basın açıklaması şöyle:

Hilafet’in Yıkılışının 100. sene-i devriyesinde… Ey Müslümanlar Hilafeti Kurun!” Kampanyasının Kapanışı

Hizb-ut Tahrir emiri celil alim Ata bin Halil Ebu Raşta’nın talebi üzerine Hilafet’in yıkılışının yüzüncü yılı münasebetiyle Merkezi Medya Ofisi’nin başlatmış olduğu küresel kampanyayı Allah’ın inayetiyle bugün sonlandırıyoruz. Bu kampanya, Hizb ut Tahrir’in gençleri ve dünya çapında nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet’in ikamesinin davetine yardım edenler ile dayanışma içerisinde gerçekleştirildi.

Kampanyanın başladığının duyurulmasıyla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinde yoğunlaşan medya etkinlikleri ve faaliyetleri başladı. Kampanyanın yapıldığı ülkelerin birçoğu hâlâ Korona salgınının yükü/sıkıntısı altındadır. Kampanya bağlamında yapılan çalışmalar kamu güvenliğini sağlayan ihtiyati tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Gösteriler, resimli yazılar/içerikler/capslar, seminerler, canlı röportajlar, makaleler ve beyanlar medya kanallarında ve internet sitelerinde yayınlandı ve neşredildi.

Söz konusu konuşmalar ve gösteriler yıkılışının sene-i devriyesinin büyüklüğünü/önemini ifade etmek adına İslam ülkelerindeki hilafeti hatırlatan tarihi eserlerin önünde gerçekleşti.

Ve ümmet, Hilafet’in dönüşüne, yeniden birleşmeye, sömürgecilerin ümmetin evlatları arasına soktuğu/ektiği bölünmenin nedenlerini ortadan kaldırmaya, izzetlerine yeniden sahip olmaya, şeriatlarını uygulamaya, işlerinin hakkıyla idare edilmesine/gözetilmesine ve tıpkı Rasulullah’ın ve sahabelerinin Müslümanların ilk devletini kurduklarında dalgalandırdıkları gibi kendi topraklarında tevhid sanacağını dalgalandırmaya ne kadar da hasrettir. İşte Müslümanlar devletlerinin gölgesinde o dönemin dünyanın yöneticileri olan Fars ve Rum’u yerle yeksan ettiler. İslam’ı ve daveti aleme taşıdılar. Ve onlar gerçekten insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi ümmetti.

Bu kampanya, Hizb-ut Tahrir Emiri’nin (Allah onu korusun) İslam ümmetine yönelik büyük anlamlar taşıyan bir konuşma ile taçlandırılmıştır. Bu konuşmasında Hilafet’in ikamesinin farziyetinin çok önemli bir farz olduğunu hatırlatmıştır. Buna ilişkin delilleri ve bunun İslam ümmeti ve aynı şekilde İslam ümmetinin dışındaki diğerleri için ne kadar büyük bir mesele olduğunu ortaya koymuştur.

Çağrıların, davetlerin, (paylaşılan) sözlerin, konferansların, dağıtılanların ve gösterilerin hepsi bir bütünde İslam ümmetine ve ordularına Hilafet devleti ve şeri hükümlerin gölgesinde sahip olunan izzete ve şerefe yeniden sahip olmak için direk bir davetti. Ve Hizb-ut Tahrir bu büyük fazileti/üstünlüğü yeniden elde etmenin yolunu açıklamıştır. Ve ümmeti sömürgeci kafir Batı’nın dikte ettiği küfür rejimlerinin boyunduruğundan kurtarmak için ümmetle birlikte çalışmaya devam etmektedir.

Ayrıca Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi olarak bizler, medyada çalışıp da İslam’a düşkün her Müslümana bu çalışmanın/çabanın yayılmasına katılması ve Müslümanların yeniden izzetine sahip olma davetine katkı sağlaması için çok samimi bir çağrı gönderiyoruz. İşte o davet; nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti ikame etmektir."

Mühendis Salahuddin Addade

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Müdürü

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کروhttp://hizb-uttahrir.info/.../merkezi-medya-ofisi/14814.html