HİZB-UT TAHRİR TÜRKİYE’DEN MÜSLÜMANLARA SAMİMİ BİR ÇAĞRI
08 Temmuz 2020

HİZB-UT TAHRİR TÜRKİYE’DEN MÜSLÜMANLARA SAMİMİ BİR ÇAĞRI

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya

Hizb-ut Tahrir Türkiye yayınladığı bir video ile İslâm ümmetine samimi bir çağrıda bulundu: Hizb-ut Tahrir size el uzatıyor; tutun bu eli!

Hizb-ut Tahrir Türkiye tarafından yayınlanan videoda İslâm ümmetinin içinde bulunduğu durum etkileyici görsel unsurlarla ortaya konulmuş ve bu durumun Müslümanlar için kabul edilemez olduğunun altı çizilmiş. Bu olumsuz koşulları oluşturan yegâne unsurun ise tüm dünya insanları üzerinde hüküm süren beşerî sistemler olduğu vurgusu yapılmış.

Hizb-ut Tahrir tarafından hazırlanan videoda, toplumsal sorunlara kısa başlıklar hâlinde değinilmiş ve özelde Müslümanların genelde de tüm insanlığın kurtuluşu için ortaya konan reçetenin de Râşidî Hilâfet Devleti olduğu ifade edilmiş.

Bu reçeteyi köklü ve kapsamlı bir şekilde uygulamaya talip olan yegâne kitlenin Hizb-ut Tahrir olduğu belirtilerek, bu kötü durumdan kurtulmak isteyen tüm Müslümanların Hizb-ut Tahrir’in çağrısına icabet etmesi, uzattığı bu kurtuluş elini tutması ve çıktığı bu kutlu yolda davasına destek vermesi talep edilmiş.

İşte, Hizb-ut Tahrir tarafından hazırlanan “Müslümanlara Samimi Bir Çağrı” videosu:

“Biz İslâm ümmetinin susturulamayan sesiyiz!

Biz ümmetin bastırılamayan haykırışıyız! Biz zulme karşı direnişiz! Biz umudun resmiyiz! Biz efendi değil hizmetkârız! İslâm ümmetinin, kendisini bu ümmetten kabul eden herkesin hizmetkârıyız!

Biz Hizb-ut Tahrir’iz!

Siyasi bir partiyiz!

Şiddete ve silahlı eylemlere karşıyız!

Kırıp dökmeyiz taşları, ağaçları!

Rasulullah’ın yolunu takip ederiz! Adım adım, karış karış!

Toplumu değiştirmek ve İslâm ümmetinin kurtuluşu için yaşarız!

Zalimlere karşı başımız diktir her zaman!

Zulme rıza göstermeyiz, zalime de asla meyletmeyiz!

Sömürgeci kâfir ABD ve İngiltere’den yüz çevirmeleri ve İslâm ile hükmetmeleri için yöneticilere nasihat ederiz, muhasebe ederiz; bazen sert, bazen daha sert!

İhale alma gibi bir derdimiz hiç olmadı! Üç-beş kuruş yardım almak için sıraya geçmedik! İktidarın sofrasına oturmadık! Uzattığı eli sıkmadık!

Hiçbir şey istemedik iktidardan, tek bir şey hariç!

Yeryüzünde sadece ve sadece Allah’ın hükümdarlığını kabul edin! Allah’ın indirdikleriyle hükmedin, sömürgeci kâfir ABD ve İngiltere’den yüz çevirin, Allah’ın dinine dönün ve Allah’tan korkun!

Biz Hizb-ut Tahrir’iz!

50 eyaletten kurulu ABD, 30 devletten kurulu Avrupa Birliği gözlerinin önünde durduğu halde “Müslümanların tek devlet çatısı altında birleşmesi hayal, Hilâfet hayal” diyenlere inat cetvelle çizilmiş sınırları kaldırdık zihnimizden ve kalbimizden. İslâm ümmeti tek bir ümmettir! Onun devleti tek bir devlettir ve o devlet, Rasulullah’ın ümmetine emanet ettiği Râşidî Hilâfet Devleti’dir.

Hizb-ut Tahrir, Osmanlı Hilâfet Devleti’nde olduğu gibi Cebelitarık’tan, Cava adasına kadar uzanan sınırları kaldırılmış, orduları birleştirilmiş tek bir devlet için size elini uzatıyor!

Tutun bu eli! Sıkıca tutun!

Bu bir hayal değil! Bu bir ütopya değil!

Bu bir hakikat! Kıyamet gibi! Cennet cehennem gibi...

Bu bir vaat! Yerlerin ve göklerin Rabbi, verdiği sözden asla ve kat’a dönmeyen, Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın vaadidir.

Hilâfet bir umuttur! Kur’an ve Sünnet’in bize açık bir şekilde müjdelediği bir umut! Hilafet bir umuttur! İslâm ümmetinin ve tüm insanlığın kurtuluş umudu! İşte bu umut için silkelen, ayağa kalk ve sende destek ol!

Biz, bu toplumdan bir parçayız. Kiminizin komşusu, kiminizin akrabası, kiminizin kardeşi, kiminizin çocuklarıyız.

Biz, Hilâfet’i hem sizin hem kendimizin hem de tüm Müslümanların dünya ve ahiret kazancı için istiyoruz. İşte bu nedenle diyoruz ki Hizb-ut Tahrir sizin için sizinle birlikte…

Gelin hep birlikte Rabbimize samimiyetle, teslim olmuş bir kalple niyazda bulunalım.

Allah’ım bizi birleştir…

Kalplerimizi, fikirlerimizi, coğrafyamızı ve bölünmüşlüğümüzü birleştir!

Bizden yardımını esirgeme! Müslümanların malına, canına, ırzına göz dikmiş sömürgeci katil sürülerine karşı bize yardım et! Bizi Katından gelen bir yardım ile güçlendir!

Bizi tıpkı eskiden olduğu gibi İslâm ile Hilâfet ile yeniden izzetlendir!

Allahumme Âmin! Allahumme Âmin! Allahumme Âmin!”