“Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” Serisine Gaziantep’te Devam Edildi
26 Şubat 2022

“Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” Serisine Gaziantep’te Devam Edildi

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya’nın organize ettiği “Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” serisine Gaziantep’te devam edildi. İslam’ın bir iktisat nizamının olduğu, 13 asır boyunca uygulandığı ve bugün yaşanan ekonomik krize köklü çözüm sunduğu hazırlanan 10 maddelik planla, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yerel medya temsilcileri ve eğitimcilerle paylaşıldı ve karşılıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

“Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” kapsamında geniş bir ekiple ziyaret ettiğimiz Gaziantep'teki program, Köklü Değişim yazarlarından Ahmet Sapa’nın giriş konuşmasıyla başladı.

Program, Köklü Değişim Yazarı Dr. Abdurrahim Şen’in "Ekonomik Krizlere 10 Maddede İslami Çözümler" başlıklı sunumuyla devam etti.

Şen, konuşmasında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ve giderek daha da derinleşen ekonomik krize yönelik hazırlanan İslami çözüm önerilerimizi 10 madde halinde açıkladı. 10 madde kapsamında “Enflasyon ve Hayat Pahalılığı, Sanayi Sektörü, Sanayi Politikası ve Yapılması Gerekenler, Tarım ve Hayvancılığın Yeniden Canlandırılması, İstihdam Sağlanması ve İşsizliğin Düşürülmesi, Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik, Vergisiz Bir Ekonomi, Can Yakan Faturalar, Ticaretin Canlandırılması, Kamu Malının Korunması ve Tasarruf Tedbirleri, Uluslararası Kurumlar ve Anlaşmaların İptali” başlıkları detaylı şekilde misafirlerle paylaşıldı.

Yapılan sunumun ardından soru-cevap faslına geçildi ve katılımcıların bir kısmı sorularıyla bir kısmı da görüş ve yorumlarıyla değerli katkılarda bulundular. Sorulan sorular, İktisatçı Yazar Hakkı Eren, İlahiyatçı Yazar Abdullah İmamoğlu, Dr. Abdurrahim Şen ve İslam İktisad Uzmanı Hanefi Yağmur tarafından yanıtlandı.

Söyleşide; Ekonomik krizin asıl kaynağının uygulanan kapitalist iktisat nizamı olduğu, borsa, faiz ve altın karşılığı olmayan para var olduğu sürece krizlerin sürekli tekrarlanacağı, can yakan faturalar ve zamlarla yoksulluğun devam edeceği, borçların katmerlenerek halkın sırtına yükleneceği örnekleriyle ortaya koyuldu.

Krizlerin ve sorunların kaynağı olan Kapitalist iktisat nizamı içerisinde kısır döngüye mahkûm edilmiş halktan saklanan krizlere köklü çözüm sunan İslam iktisat nizamı hatırlatıldı ve vergi, mülkiyet, sanayii ve ticaret politikası hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Acil alınacak tasarruf önlemleriyle ekonominin kısa sürede iyileşme görüleceği rakamlarla somutlaştırıldı.

Davetimize icabet eden tüm katılımcılara iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbimizden bu gibi oturum ve toplantıları hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz.

#EkonomikKrizeİslamiÇözüm