Ankara’da “Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” Serisi Devam Ediyor
23 Şubat 2022

Ankara’da “Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” Serisi Devam Ediyor

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya’nın organize ettiği "Ekonomik Krize İslami Çözüm Söyleşileri” serisine Ankara’daki ikinci program ile devam edildi. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yerel medya temsilcileri, eğitimci, iş adamı, ilahiyatçı, akademisyen, ileri gelenler ve kanaat önderleri ile bir araya gelinen toplantıda ekonomik krize 10 maddede çözüm sunuldu ve misafirlerle karşılıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Köklü Değişim Ankara Temsilcisi ve Siyasi Bakışlar programının moderatörü Kadir Kaşıkçı’nın giriş konuşmasıyla başlayan söyleşi Köklü Değişim Genel Yayın Yönetmeni Sosyolog Süleyman Uğurlu'nun "Ekonomik Krizlere 10 Maddede İslami Çözümler" başlıklı sunumuyla devam etti.

Uğurlu, sunumunda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ve giderek daha da derinleşen ekonomik krize yönelik hazırlanan İslami çözüm önerilerimizi 10 madde halinde açıkladı. 10 madde kapsamında “Enflasyon ve Hayat Pahalılığı, Sanayi Sektörü, Sanayi Politikası ve Yapılması Gerekenler, Tarım ve Hayvancılığın Yeniden Canlandırılması, İstihdam Sağlanması ve İşsizliğin Düşürülmesi, Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik, Vergisiz Bir Ekonomi, Can Yakan Faturalar, Ticaretin Canlandırılması, Kamu Malının Korunması ve Tasarruf Tedbirleri, Uluslararası Kurumlar ve Anlaşmaların İptali” başlıkları detaylı şekilde misafirlerle paylaşıldı.

Söyleşide; Ekonomik krizin asıl kaynağının uygulanan kapitalist iktisat nizamı olduğu, borsa, faiz ve altın karşılığı olmayan para var olduğu sürece krizlerin sürekli tekrarlanacağı, can yakan faturalar ve zamlarla yoksulluğun devam edeceği, borçların katmerlenerek halkın sırtına yükleneceği örnekleriyle ortaya koyuldu.

Krizlerin ve sorunların kaynağı olan Kapitalist iktisat nizamı içerisinde kısır döngüye mahkûm edilmiş halktan saklanan krizlere köklü çözüm sunan İslam iktisat nizamı hatırlatıldı ve vergi, mülkiyet, sanayii ve ticaret politikası hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Acil alınacak tasarruf önlemleriyle ekonominin kısa sürede iyileşme görüleceği rakamlarla somutlaştırıldı.

Artık sorun üreten kapitalizm yerine İslami çözümlerin ve hükümlerin konuşulmasının zamanının geldiği ve her platformda en gür seda ile İslam'ın hükümlerinin dillendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ardından misafirlerin kıymetli görüşleri alındı ve soru-cevap bölümüne geçildi.

Sorulan soruları yazarlarımızdan İslam İktisat Uzmanı M. Hanefi Yağmur, İlahiyatçı Abdullah İmamoğlu ve Abdullah Özer yanıtladı. Katılımcılar görüş ve önerilerini belirttikten sonra programın moderatörlüğünü üstlenen Kadir Kaşıkçı’nın yaptığı kapanış sunumuyla program nihayetlendirildi.

Davetimize icabet eden BBP Ankara İl Teşkilat Başkanı Ahmet Doğan ve BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, BBP İlçe Teşkilat Başkanı Çağlar Ünlü ve Yardımcıları, Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı Nuh Yaser Yıldırım ve Başkan Yardımcıları Turan Gökduman, Süleyman Yıldız, Gelecek Partisi Keçiören İlçe Başkanı Emin Demirbaş, Eğitimci, Diyanet Personeli, Kanaat önderleri, Mühendisler, İş Adamları ve toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Rabbimizden bu gibi oturum ve toplantılar vesilesiyle hayır kapılarının açılmasını ve yeniden İslam nizamıyla karanlıklardan aydınlığa çıkılmasını niyaz ediyoruz.

#EkonomikKrizeİslamiÇözüm