14 Mart 2023

3 Mart 1924, Asrın Felaketi!

Köklü Değişim Medya - Genel Videolar

Hilâfet kaldırıldıktan sonra İslam ümmeti nice felaketlerle karşılaşmıştır. Tökezlemiştir, diz üstü çökmüştür ama hiçbir zaman yıkılmamıştır.

Zira İslam, sönmeyen ve söndürülemeyen bir kor gibidir. İslam ümmetini her daim küllerinden yeniden diriltmiştir. Öldü, bitti, tükendi denildiğinde, yeniden ayağa kaldırmıştır.

Kuşkusuz bu felaketler zinciri bir son bulacaktır.

#3Mart1924 #YenidenHilafet