TCMB, KKM’den Çıkış İçin Yeni Kararlar Aldı
18 Eylül 2023

TCMB, KKM’den Çıkış İçin Yeni Kararlar Aldı

Köklü Değişim Medya

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hazinenin sırtında büyük bir kambura dönüşen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını faizli TL mevduatına dönüştürülmesi için yeni kararlar aldı.

Eylül 2021’de uygulamaya konulan "Yeni Ekonomi Modeli"nin enstrümanlarından olan dönemin Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “bir taşla beş kuş vuracağız” diyerek tanıttığı KKM’den çıkış aranıyor. Para sahiplerinin elindeki döviz mevduatının TL’ye çevrilip, faiz ve dövizdeki farkın ödenmesini esas alarak dövizi kontrol altında tutmayı amaçlayan KKM’de biriken tutar Ağustos ayı itibari ile 3,35 trilyon TL'ye yükselmişti. Bu büyüklük dolar cinsinden ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk 7 ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar TL olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdirildi.

Bankacılık sisteminde TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirme hedefi güden TCMB, mevcut düzenlemede yaptığı revizyonlarla bu amacını pekiştirirken, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.

Merkez Bankası, yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren ve teşvik eden yeni adımlar attı.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, (gerçek kişiler için) TL payı artış hedefi yükseltildi.

TCMB, ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

Kredilerin Kullanıldığı Alan Blgelenecek İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.