Kenan Alpay “Bir Konu Bir Konuk” Programında Konuştu
22 Ekim 2022

Kenan Alpay “Bir Konu Bir Konuk” Programında Konuştu

Köklü Değişim Medya
  • 105

İstanbul Üsküdar’da düzenlediğimiz “Bir Konu Bir Konuk” programı gazeteci-yazar Kenan Alpay’ın “Toplumsal Çöküşte Medyanın Rolü” başlıklı sunumu ile gerçekleşti.

Kenan Alpay konuşmasında medyanın toplumsal algıdaki etkisini hatırlattıktan sonra bugün uyuşturucu, alkol, zina ahlaksızlık vb. gibi toplumsal çöküşte başrol oynayan kötü alışkanlıklarda medyanın rolünün yadsınamayacağını, sosyal medyanın ise mevcut haliyle hayatı amaçsızlaştırma görevi gördüğünü söyledi.

Alpay, Müslümanlar tarafından önceden kerih görülen, haram sayılan birçok fiilin medya kanalları üzerinden süreç içerisinde yavaş yavaş meşrulaştırdığına dikkat çekerek, bu noktada Türkiye’nin önde gelen gazetelerinin tarihlerinin iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.

Kenan Alpay ayrıca Müslümanların kendilerinden gördükleri medya kuruluşları üzerinden yozlaştırılmaya başladığını, iktidar medyasının da tıpkı muhalefet medyası gibi Allah’ın rızasını merkeze koymadığı için her türlü siyasi manipülasyona başvurduğunu söyledi.

Konuşmasında sonunda medyanın ifsadına karşı koymak için Allah’ın ayetlerinin ve İslami düşüncenin konuşulduğu meclislerin sayısının artırılması gerektiğini ve Müslümanların birbirlerine nasihatçi olmalarının hayati önemde olduğunu ifade etti.

Dinleyicilerin sorduğu soruların cevaplanmasından sonra program sona erdi.

kenan alpay bir konu bir konuk toplumsal çöküşte medyanın rolü köklü değişim değişim tv 3.jpg

kenan alpay bir konu bir konuk toplumsal çöküşte medyanın rolü köklü değişim değişim tv 5.jpg

kenan alpay bir konu bir konuk toplumsal çöküşte medyanın rolü köklü değişim değişim tv 6.jpg

#BirKonuBirKonuk