loader
KEMALİST YEMİN YETMEDİ BİR DE DİZİLİŞİ ELEŞTİRDİLER

KEMALİST YEMİN YETMEDİ BİR DE DİZİLİŞİ ELEŞTİRDİLER

Köklü Değişim Medya

Adıyaman Gölbaşı’nda düzenlenen yemin töreninde öğretmenlerin kadın ve erkek olarak ayrı sırada durup yemin etmesine, Kemalist zihniyete sahip medya kuruluşları “haramlık selamlık” diyerek eleştirdiler. Kemalist yemin metninin okunmasından tatmin olmayan İslam düşmanı bu güruh, bir de kadın ve erkeklerin karma olarak dizilmesi gerektiğini ima eden başlıklar attı.

Adıyaman Gölbaşında 24 Kasım’da stajları sona eren öğretmen adayları, Kemalist zihniyetin yemini ettirilerek görevlerine başladılar.

İçtimai hayatta iman ettiği kural ve kaidelere göre yaşamak isteyen Müslümanları sürekli hedef alarak dalga geçen bu inançsız haber siteleri, bu töreni “Harem-Selamlık Öğretmen Yemini” diyerek dalgaya alıp eleştirdiler.

İnançsızlık ve hesap vermeye iman etmeme rahatlığından doğan pervasızlıkla, her fırsatta İslam’a ve Müslümanlara saldırmayı kendilerine görev edinmiş bu azgın güruha, devletin makamları da hesap vererek haklı olduklarını hissettiren işgüzâr açıklamalar yaparak başka bir garabete imza atmış oldular.  

Gölbaşı Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, Burada herhangi bir art niyet, bir kasıt söz konusu değil, olamaz da. Kalabalık arasında isimleri okunan öğretmenler masaya sıra ile geldiler. Bayan öğretmenin biri bir masaya gidince diğer bayanlar da oraya gitmeyi tercih etmiştir, bir erkek öğretmen de başka masaya gidince diğer erkekler de oraya gitmiştir. Bu bir tiyatro değil ki prova yapılıyor, diyelim. Bunlar öğretmen camiası, farklı görüşte insanlar da var dedi.

Öğretmen Yemini Nedir?

Osmanlı İslam Devleti’nin yıkılışından sonra Müslümanlara İslam’ı, İslami fikirleri ve yaşayış tarzını unutturup, kokuşmuş batılı hayat tarzını dayatmak için törenler gerçekleştirilirdi. Bu törenler zamanla tüm kurumlara yayıldı ve okunması istenen yemin metinleri hazırlandı.  

Onlardan biri olan “Öğretmen Yemini” şu şekilde:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetciliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

 

SON HABERLER