loader
“İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ” PANELİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - ANKARA

“İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ” PANELİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - ANKARA

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya, İslam siyaset düşüncesinin esaslarına ve Müslümanların siyasi tecrübelerine dair önemli hususların ifade edildiği bir panele ev sahipliği yaptı. Köklü Değişim Medya Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Ankaralı Müslümanların ilgisi yoğun oldu.

Köklü Değişim Medya Genel Merkezi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Köklü Değişim Ankara Temsilcisi Kadir Kaşıkcı’nın yaptığı panelde, Köklü Değişim Yazarı Yılmaz Çelik bir açış konuşması yaptı.

Kadir Kaşıkcı’nın panelistleri takdiminin ardından ilk sözü, Araştırmacı-Yazar, Sosyolog Süleyman Uğurlu aldı.

“Batılı Laik Siyaset Karşısında İslam Siyaset Düşüncesinin Gücü” başlıklı sunumunu yapan Uğurlu, dünden bugüne Müslümanlara yapılan saldırılardan hareketle cumhuriyeti kuran zihniyetin bu cüreti nereden aldığının tarihsel kodlarını ifşa etti. Laiklik akidesinin insanlığı ve İslam toplumlarını getirdiği zelil durumu, fıtrata aykırılığını ve tutarsızlıklarını ortaya koydu. Buna mukabil İslam siyaset düşüncesinin gücünü aldığı İslam akidesinin fıtrata uygun, tutarlı, kapsamlı ve insanlığı kalkındırma özelliği olan yegâne akide olduğunu ifade etti.

Uğurlu’nun ardından söz alan panelist, İlahiyatçı-Yazar, Dr. Abdurrahim Şen de, “Müslümanların Siyasi Tecrübeleri ve Başarısızlık Sebepleri” başlıklı konuşmasında; siyasi partilerin kimliklerinden, bu partilerin gerçekleştirdikleri projelerden, mezheplerin teşekkülünden, usul problemlerinden, metot konusundaki düşüncelerden bahsetti ve son olarak da nebevi metodun anlaşılması konusuna değindi.

Panelin son konuşmacısı ise İlahiyatçı Yazar Abdullah İmamoğlu idi. İmamoğlu, “Sahih Siyasi Proje Nedir ve Nasıl İnşa Edilir?” başlıklı konuşmasında; yaşadığımız coğrafyada Müslümanların durumu, Müslümanların siyasi projeleri, demokratik sistemdeki başarısızlıkları, başarısızlık sebepleri ve sahih projenin ne olması gerektiği konularını sahabe hayatından örneklerle ortaya koydu.

“İslam” ve “siyaset” gibi önemli iki başlık etrafında şekillenen “İslam Siyaset Düşüncesi” paneli, 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı saat 20’de, Köklü Değişim Medya Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Köklü Değişim Medya olarak panelistlere ve katılım gösteren takipçilerimize teşekkür ederiz.

#İslamVeSiyaset

Panelden görseller:
SON HABERLER