Bir Hukuksuzluk Kararı Daha: Ankara 6. ACM AYM Kararını Tanımıyor!
14 Ekim 2021

Bir Hukuksuzluk Kararı Daha: Ankara 6. ACM AYM Kararını Tanımıyor!

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Medya

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında hem AYM’nin hak ihlali gerekçelerini hem de daha önce kabul etmiş olduğu hak ihlali kararlarını hiçe sayarak yeniden eski cezaların aynısı verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2018/3465 No’lu Bireysel Başvuru üzerine 10.12.2019 tarihinde Hizb-ut Tahrir yargılamalarında ceza alan 15 kişi hakkında hak ihlali kararı vermişti.

Verilen bu hak ihlal kararları üzerine 2011/336 Esas numaralı yargılamada ceza alan Haluk Özdoğan, Sefa Karslı, Serdar Yılmaz ve Yasin Babayiğit ile ilgili Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 14.01.2020 tarihinde hak ihlali olduğunu kabul ederek yeniden yargılama başlattı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/501 No’lu bu Ek Karar’ında şu ifadeler yer aldı:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/03/2013 tarih 2011/165E-2013/43K sayılı ilamı ile hükümlüler Yasin Babayiğit, Sefa Karslı, Serdar Yılmaz ve Haluk Özdoğan’ın Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK’nın 314/2, 3713 sayılı yasanın 5.maddesi, TCK’nın 62,53,63,58 maddeleri gereğince 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın Yargıtay 16.Ceza Dairesinin 25/10/2017 tarih 2015/2305E-2017/5218K sayılı kararı ile düzeltilerek onanmak sureti ile kesinleştiği anlaşılmıştır.

Hükümlüler müdafilerinin yargılamanın yenilenmesi talebine dayanak gösterdikleri Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 tarihli 2018/3465 Başvuru numaralı kararında ‘ilk derece Mahkemelerinin mahkûmiyete ilişkin kararının gerekçesi ile Yargıtay ilamı incelendiğinde Hizb-ut Tahrir’in bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin olarak yeterli bir değerlendirme yapılmadığı başvurucuların bu yöndeki iddialarının gerekçede tartışılmadığı, bu nedenle de başvurucuların Anayasa’nın 36.maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin gerekçeli karar hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere ekli (1) numaralı tablonun (D) sütununda belirtilen ilgili Mahkemelere gönderilmesine’ karar verilmiş olup, ekli listede Mahkememize devrolunan Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/165E-2013/43K sayılı dosyasında bulunduğu görülmüştür.

CMK’nın 311/1-f maddesinde 25/07/2018 tarihinde 7145 sayı ile yapılan değişiklikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurularda dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi halinde yargılamanın hükümlü lehine yenilenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yargılamanın yenilenmesi sebebinin mahiyeti ve Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 tarih 2018/3465 Başvuru numaralı kararındaki gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, geri dönülmez mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve hak ihlalinin engellenmesi amacıyla hükümlüler lehine yargılamanın yenilenmesine karar vermek gerekmiş, bu nedenle aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

KARAR (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)**:

1) Hükümlüler Haluk Özdoğan, Serdar Yılmaz, Yasin Babayiğit ve Sefa Karslı müdafilerinin yargılanmanın yenilenmesi ve infazın durdurulması taleplerinin KABULÜNE…

Ancak Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 14.10.2021 tarihinde (bugün) yaptığı karar duruşmasında hem AYM’nin hak ihlali gerekçelerini hem de daha önce kabul etmiş olduğu hak ihlali kararlarını hiçe sayarak yeniden eski cezaların aynısı verdi.

Savcının ceza talebini kabul eden mahkeme Haluk Özdoğan, Sefa Karslı, Serdar Yılmaz ve Yasin Babayiğit hakkında her biri için 6’şar yıl 3’e ay ceza kararı verdi.

Mahmut Kar, Kararı Eleştirdi!

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, kararı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Kar’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“AYM’nin hak ihlali olduğuna ve yeniden yargılanmasına hükmettiği 4 arkadaşımız hakkında Ankara 6. ACM bugün yapılan yeniden yargılama karar duruşmasında AYM’nin hak ihlali gerekçelerini hiçe sayarak eski cezaları aynen tekrarladı. 6 yıl 3’er ay ceza kararı verdi.

Ankara 6. ACM’nin bu kararı açıkça Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararlarını çiğnemektir. AYM yargılamadaki hukuksuzluğu açıkça ortaya çıkardığı halde böyle bir kararın verilmesi yargının ayaklar altına alınmasıdır. AYM kararlarının yok hükmünde sayılmasıdır.”

___
#YargıZulmuneDurDe