Abdurrahim Şen, Köklüdeğişim'de Hicret Konulu Bir Konferans Verdi
20 Kasım 2011

Abdurrahim Şen, Köklüdeğişim'de Hicret Konulu Bir Konferans Verdi

“Tarihin Akışını Değiştiren Yürüyüş; Hicret” başlıklı konferans İlahiyâtçı - Yazar Abdurrahim Şen’in doyurucu sunumuyla KöklüDeğişim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.prefix = o /

Hicret’in 1434. Sene-i devriyesi münasebetiyle gerçekleştirilen Konferansımıza, Ankaralı Müslümanların yoğun katılımı gözlendi. Sunumunu KöklüDeğişim Yazarı Ekrem Meşe’nin yaptığı ve yer sıkıntısı sebebiyle sadece Erkeklere yönelik olarak düzenlenen konferansımız, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ekrem Meşe, konuşmasını yapmak üzere İlahiyâtçı - Yazar Abdurrahim Şen’i mikrofona davet etti.

Şen, Cahiliye Arap kültüründen Hicret hadisesine kadarki süreçle ve daha sonrasında Batı kültürüne yaptığı kısa geçişlerle konuklarımızı tarihî bir yolculuğa çıkardı. Batı medeniyetinin karanlık çağ olarak nitelediği Ortaçağ’ın, İslam Medeniyeti’nin zirvede durduğu bir aydınlık çağa tekabül ettiğini; fakat Batılı sistemin bunu, hiçbir şekilde ifade etmediğini, bilakis bunun üzerini kasıtlı bir şekilde örttüğünü dile getirdi.

Abdurrahim Şen konuşmasında, “Hicret vakıasının, tarihin başlangıcı/takvim olarak tespit ve tayin edilmesinin, İslamî Devlet’in hem İslam nazarında hem de Müslüman toplum nazarında müthiş bir etkisi olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla Ümmet ve dünya siyaseti üzerinde iz bırakan, tarihin seyrini değiştiren bu olgunun/İslam Devleti’nin yeniden inşa edilmesi gereği” üzerinde durduktan sonra, “Bugün Suriye’deki kıyama karşı mücadele eden dünya devletlerinin vakıası, Rasulullah’ı Hicreti’nin arefesinde katletme anlaşması yapmak üzere toplanan Daru’n-Nedve sahiplerinin vakıasına benzemektedir. Zira Hicretle Rasulullah’ın yürüdüğü gibi bugün Suriye halkı da İslam Devleti’ne yürümektedir inşallah…” ifadeleriyle de Hicret vakıası ile Suriye kıyamları arasında bir ilişki kurdu.

Abdurrahim Şen’in, konuşmasını tamamlamasının ardından Ekrem Meşe, Yazar’ın “Paradigmatik Dönüşümün Öncüsü Hz. Muhammed” isimli kitabını imzalayacağı ve soruları cevaplayacağı duyurusuyla konuklarımızı Kitap-Cafe bölümüne yönlendirdi.

Konuk Yazarımızın kitaplarını imzalaması ve hasbihalin ardından programımız sona erdi.