12 Mart 2015

HİLAFET KONFERANSI

Köklü Değişim Medya - Siyasi Bakışlar
  • 1783

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti, Hilafet’in ilga edildiği günün sene-i devriyesinde İstanbul/Üsküdar’da Hilafet Konferansı gerçekleştirdi.

kokludegisim.net

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti tarafından 3-10 Mart tarihleri arasında İade-i Hilafet Haftası kapsamında düzenlenen “Demokratik Başkanlık Modeli mi, Raşidi Hilafet mi?” başlıklı konferans, Allah’ın lütfu ve yardımı, Müslümanların teveccüh ve gayretleriyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Konferansın, Hilafet’in ilga edildiği 3 Mart tarihinde, Hilafet’in son merkezi olan İstanbul’da ve başkanlık sisteminin hummalı bir şekilde tartışıldığı bir dönemde düzenlenmesi, dikkatleri cezbetti. Bu nedenle ulusal ve yerel medya da yer buldu.

Yurt içinden ve dışından konukların katıldığı konferansa çok yoğun bir katılım oldu. Yüzlerce davetli konferans salonuna giremeyince, fuaye alanlarından konferansı takip etmek zorunda kaldı.

Kelamların en güzeli olan Kur’an’ı Kerim ile başlayan konferans, Hizb-ut Tahrir’in Emiri, Celil Âlim Ata b. Halil Ebu’r Raşta’nın konferansa özel olarak gönderdiği mesajının dinlenmesiyle devam etti. Kıymetli Âlim mesajında, Hilafet’in Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu belirttikten sonra, hakiki Hilafet ile sahtesinin birbirinden ayrılması gerektiğine işaret ederek: “Gerçek Hilâfet meçhul değildir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in beyan ettiği ve onun ardından gelen Raşid Halifelerin üzerinde yürüdüğü seçkin bir nizamdır. Hilâfet, imparatorluk veya krallık olmadığı gibi, cumhuriyet rejimine göre parlamenter veya başkanlık da değildir. Hilâfet, ne Allah’tan başkasının kanun koyduğu demokrasi veya diktatörlük, ne de beşeri sistemlerden herhangi birisi değildir… Hilâfet, kanları, namusları ve malları koruyup zimmete vefa gösterendir. Baskı ve zor kullanarak değil, rıza ve serbest irade ile biat alır. İnsanlar, korkarak ve endişe ile değil, güven içinde ona göçerler…” dedi.

Ardından konferansı izlemek üzere gelen kıymetli misafirlerden İLKAV Başkanı Mehmet Pamak, Mazlum-Der Başkanı Cüneyt Sarıyaşar, İmkân-Der Genel Başkanı Murat Özer, Kalem Der Başkanı Ahmet Kalkan ve Özbek asıllı Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu üyesi İslam Ebu Halil selamlama konuşmaları yaparak, Hilafet’in önemini ve yeniden ikamesinin gerekliliğinden bahsettiler. .

Medya mensuplarının ilgi gösterdiği konferansta sırasıyla, Mahmut Kar, Mısır’dan Mühendis Şerif Zayid, Muhammed Hanefi Yağmur ve Lübnan’dan Ahmed el-Kasas sunumlarını yaptı. Ürdün’den Dr. İyad Kuneybi ise, maruz kaldığı yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle konferansa canlı bağlantı yaparak, konuşmasını tele-konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Konferansın son bölümünde ise Abdullah İmamoğlu Hoca, yaptığı duayla herkese çok duygusal bir atmosfer yaşattı.

Davetimize icabet ederek dualarıyla bizleri destekleyen ve Raşidi Hilafet’in yeniden inşasını için ceht gösteren tüm Müslümanlara şükranlarımızı sunuyor ve hepsinden Allah razı olsun diyoruz.

Bugün Üsküdar’dan “bayrak düştüğü yerden kalkar” şiarıyla hareket ederek bu konferansı tertip ediyor ve Allah’ın izniyle gözümüzü Topkapı’ya yönelterek Raşidi Hilafet’in yeniden ilanı için gün sayıyoruz.

Not: Değerli konuşmacıların konuşma metinlerinin tamamını, bu ay Hilafet özel sayısı ile çıkacak olan Köklü Değişim Dergisinde bulabilirsiniz.