Zafere Götüren Kulluk

Zafere Götüren Kulluk

Musa Bayoğlu

Küfrün ve kâfirlerin vaziyeti ortadadır. Öyleyse bu büyük tuzağa ve apaçık belaya nasıl karşı mukavemet gösterilecektir?

İstediğimiz kalkınmayı gerçekleştirebilmek ve arzuladığımız İslâmî hayatı yeniden başlatabilmek için var olan mücadeleyi aydın fikir silahıyla yapmak, küfürle ve küfrün kültürüyle, onun hadaratına/hayat tarzına hayranlık duyan ve küfre yardımcı olan yöneticilerle çelişmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bunları yapabilmek için ise temiz ve izzetli, nefislere ihtiyaç vardır. Böylesi nefislere sahip olmak için âlemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ile bağları kuvvetlendirmekten, yalnızca O’ndan yardım dilemekten, hakkıyla Allah Azze ve Celle’ye tevekkül etmekten, Allah Azze ve Celle’nin rızasını kazanmayı bu dünya hayatında gayelerin gayesi hâline getirmekten başka yol yoktur.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791