Usûl İlmine Ulaşmayı Kolaylaştırma, Fıkıh Usûlü Hakkında İncelemeler

Usûl İlmine Ulaşmayı Kolaylaştırma, Fıkıh Usûlü Hakkında İncelemeler

Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta

Celil âlim Atâ bin Halil Ebû’r Raştâ uzun yıllar fıkıh usûlü konusunda dersler almış ve dersler vermiş, fıkıh usûlü sahasında tüm geçmiş çalışmaları gözden geçirmiş sonra da bu muhteşem eseri kaleme almıştır.

Hilâfet Devleti’nin yokluğunda doğmuş, yaşamış; insanların küfrün hâkimiyeti altında fasit kültüründen ne denli etkilendiğini görmüş ve bu minvalde de İslâm hukukunun/fıkhının eksikliğinin etkilerini derinden hissetmiş bir âlim olan Şeyh Atâ Ebû Raştâ İslâm Devleti’nin gölgesinde büyüyen ilk dönem fıkıh usûlü âlimlerinden farklı olarak ikinci Râşidî Hilâfet Devleti’ne giden yolda fıkıh usûlünün ümmet nezdinde kolaylıkla anlaşılması ve taklit edicilikten ziyade içtihat edicilik seviyesinde âlimler çıkarılması noktasında önemli bir çalışmaya imza atmıştır.

Köklü Değişim Yayıncılık olarak gururla yayımladığımız; fıkıh usûlü ile meşgul olanların ufuklarını açacağına, Batılı necis kültürün tasallutu altında tefekkür ve içtihat edebilme yetisini kaybetmiş dimağlara yol gösterici bir rehber olacağına inandığımız bu nadide eseri kıvançla sunuyoruz.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791