Tefsir Usûlünde Kolaylık (Bakara Suresi Tefsiri) 2 Cilt

Tefsir Usûlünde Kolaylık (Bakara Suresi Tefsiri) 2 Cilt

Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta