Tefsir Usûlünde Kolaylık (Bakara Suresi Tefsiri)

Tefsir Usûlünde Kolaylık (Bakara Suresi Tefsiri)

Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta

Günümüzde Kur’an tefsiri yapan ulemada bir usûl sorunu yaşandığı gözlenmektedir. O hâlde bugün öncelikle bir tefsir metodu ortaya koymak kaçınılmaz bir hâl almıştır. “Çünkü tefsir metodu, Kur'an’ı Kerim’in işaret ettiği şer’î delillerden ve nasların vakıasından anlaşılan içtihat metodu gibi bir metottur. Bu nedenle tefsirin de bir metodu olması gerekir. Tefsir metodu, şer’î hüküm olmasından dolayı değil, kendisine bağlanılmasından dolayı bir metottur.”

Bir tefsir çalışması olmaktan daha ziyade, sahih esaslar üzere bina edilmiş bir tefsir usûlü/metodu olan bu çalışmada yer alan Bakara Suresi Tefsiri de kitaba usûlü takip edecekler için örnek olarak eklenmiştir. Köklü Değişim Yayıncılık olarak, alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan 2 ciltlik bu eseri, siz değerli okurlarımızla buluşturmaktan gurur duyuyoruz.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791