Sağlıklı Kalkınmanın Esasları

Sağlıklı Kalkınmanın Esasları

Ahmed el-Kasas

İnsanoğlunun hedeflerinin en mühimlerinden biri de kalkınmadır. Zira insanın tüm gayret ve faaliyetlerinin hatta savaşlarının esasında da aynı endişe, kalkınma endişesi yatar. Peki kalkınma nedir ve nasıl gerçekleşir? Şu toplum niçin kalkınmış, öteki neden çökmüştür? Esasi sorun; din, teknoloji ve medeniyet merkezli mi, yoksa fikir ve kültür merkezli midir? İşte bu kalkınma meselesi eski tarihlerden beri hatta günümüz de dâhil olmak üzere tarihçiler, felsefeciler, mütefekkirler ve siyasiler tarafından incelenmiş toplumların çöküş süreçleri ve kalkınma hareketleri anlaşılmaya, yorumlanmaya çalışılmıştır. İşte elinizdeki bu eser de İslâm ümmetinin kalkınma yolunda kat edeceği mühim kilometre taşlarını göstermeye çalışan nadide bir eserdir.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791