İzzet Yolu

İzzet Yolu

Yusuf Es-Sabatîn

Hakikat şu ki Allah Azze ve Celle’nin İslâm ümmetini en üstün ümmet kıldığını hatırlamanın zamanı gelmiştir. Zira Allah Azze ve Celle İslâm’a yeniden yönelmeyi, onu, akli bir akide, kapsamlı ve kuşatıcı bir nizam olarak alıp bütün dünyaya taşımayı kendisine farz kılmıştır. Onu, fikirlerine bir esas ve bir hayat modeli, bir yaşam tarzı; hükümlerini sorunlarına çözüm kaynağı olarak benimsemesini vacip kılmıştır. Dahası, topyekûn mefhumlarından bir hadarat, fikirlerinden cihanşümul bir mesaj ve fikrî bir liderlik ortaya koyması gerekmektedir. Bugün dünya ümmetleri arasında en çok ilgi gören din, muhakkak ki İslâm’dır. Kaldı ki insanlığı hayra ve izzete ulaştıracak yegâne yol da yine odur. Unutmayalım ki izzet, bütünüyle Allah’a Rasulü’ne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791