loader
İslâm’da İktisat Nizamı

İslâm’da İktisat Nizamı / Takiyyuddîn en-Nebhânî

Elinizdeki bu kitap kapitalist iktisat nizamı ile komünizmin de içinde olduğu sosyalist iktisat nizamının yapısını, bu iki sistemin çürütülmesini, İslâm’ın iktisada ve iktisadi gayeye bakışını, mal edinilmesi, çoğaltılması, varlıkların fertlere dağıtımı ve bu dağıtımdaki dengeyi izah etmektedir. Daha sonra özel, kamu ve devlet mülkiyetinden oluşan mülkiyet çeşitlerini, beytü’l malın gelirleri ile onların ne şekilde harcanması gerektiğini açıklamaktadır. Ayrıca arazi hükümlerini, öşri ve haraci arazinin kullanım ve ihya edilmeleri ile mülkiyetinin el değiştirmesi konularını açıklamaktadır. Son olarak para ve çeşitlerini, faiz, değişim ve zekât konularını izah ettikten sonra dış ticarete ait hükümleri ortaya koymaktadır. 
Bu kitap İslâm’da iktisat sisteminin realitesini apaçık bir şekilde ortaya koyan çok kıymetli fikrî bir servettir. Kitapta izah edilen İslâmî hükümlere kaynak olarak Allah’ın Kitabı, Rasul’ün Sünneti ve bunların işaret etmiş olduğu Sahabe icması ve şer’î kıyas esas alınmıştır.

Sipariş etmek için:
0 312 229 77 91
Köklü Değişim Yayıncılık