İslâm’da İçtimai Nizam

İslâm’da İçtimai Nizam

Takiyyuddîn en-Nebhânî

Toplumlar kadın ve erkeklerden meydana gelir. İslâmî ya da gayri İslâmî olsun tüm toplumlar için durum böyledir. Batı toplumu, içine düşmüş olduğu yıkım sürecine Müslümanları da dâhil etmek için müthiş bir çaba harcamaktadır. Öyle ki günümüz Batı’sında aile yapısı mahvolmuş, özgürlükler fikri, kadınıyla erkeğiyle tüm toplum fertlerini sarıp sarmalamıştır. İşte elinizdeki bu eser sahih İslâmî bakış açısıyla hazırlanmış, kadın erkek ilişkilerine dair konuları ele alan, özellikle günümüz Müslümanları için paha biçilmez, her Müslüman’ın kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken muhteşem bir kaynaktır.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791