İktisadi Sorun ve Krizlerin Sahih Çözümü

İktisadi Sorun ve Krizlerin Sahih Çözümü

Hakkı Eren

Genelde insanları, özelde ise Müslümanları kapitalizmin kıskacından kurtaracak olan tek unsur İslâm’ın İktisadi Nizamı’dır. İslâm’ın iktisat nizamı, muhtaçların gözetildiği, verginin sadece zenginlerden alındığı, petrol ve maden gibi kıymetlerin kamuya ait olduğu, aralarında uçurumlar bulunan sosyal sınıfların bulunmadığı, fakirlerin zekât mekanizması sayesinde unutulmadığı, gelirin adil bir şekilde dağıtıldığı, karaborsacılığın yasaklandığı, tebaanın ve diğer hakların sömürülmediği tek nizamdır. İşte elinizdeki bu kıymetli eserde önce basit bir anlatım şekliyle iktisat ve temel iktisadi kavramların ne olduğunu, iktisadi düşünce tarihi içerisinde yer bulan analitik sentez ve düşünceleri, insanları sömüren kapitalist sistemin iktisadi krizlerinin temel sebeplerini ve İslâm’ın bu krizleri nasıl çözeceğine dair çözümleri bulacaksınız.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791