Hizb-ut Tahrir’in Toplumsal Değişim Metodu

Hizb-ut Tahrir’in Toplumsal Değişim Metodu

Dâr-ul Ummah

3 Mart 1924 yılında Mustafa Kemal, Müslümanların vahdetini sağlayan yönetim mekanizmasını yani Hilâfet’i kaldırdı. Hilâfet’in kaldırılmasından sonra Müslümanlar çok acılar çekti. Bu yetmezmiş gibi bir de 1948’de kutsal topraklarda siyonist işgalci bir devlet kuruldu. İşte Hizb-ut Tahrir, Müslümanların yaşadığı bu iki büyük sarsıntıdan sonra yeniden Hilâfet’i ikame etmek için 1953 yılında Filistinli mütefekkir âlim Takiyyüddîn en-Nebhânî tarafından İslâmî siyasi bir parti olarak kuruldu. Hizb-ut Tahrir yeniden İslâmî hayatı başlatacak Raşidî Hilâfet Devleti’ni kurmayı hedeflemekte ve bunun için çalışmaktadır. İşte elinizde bulunan bu kitap Hizb-ut Tahrir’in toplumun desteğini alarak inkılabi bir değişimle Râşidî Hilâfet Devleti’ni yeniden kurmak için esas edindiği fikrî ve siyasi çalışma metodunu gözler önüne sermektedir.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791