Hilâfet Hayal Değil Şer’î Bir Hakikattir

Hilâfet Hayal Değil Şer’î Bir Hakikattir

Yılmaz Çelik

Bu kitapta;

Ümmette birlik ve bütünlüğü sağlayacak olan Hilâfet’i ve onun hakkında oluşturulmaya çalışılan bazı şüpheli yaklaşımları ele aldık.

Hilâfet Devleti hayal midir yoksa değişmeyen şer’î bir hakikat midir?

Hilâfet tarihî bir kurum mudur?

Günümüzde Hilâfet’in yeniden inşası siyasi ve akli olarak mümkün müdür?

Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız kitapta son olarak da Hilâfet’in farziyetini şer’î delilleri ile birlikte açık bir şekilde ortaya koyduk ki bu konuda oluşabilecek tüm vehim ve saptırıcı argümanlar zihinlerden uzaklaştırılabilsin.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791