Hilâfet

Hilâfet

Köklü Değişim

Müslümanların yaklaşık bir asır önce yitirdikleri, Kur’an ve Sünnet’e dayalı yönetim nizamı olan Hilâfet, diğer farzlar gibi bir farzdır. Hatta bu farz yerine getirilmediği zaman birçok farz da yürürlükten kalkar. Özellikle Suriye Kıyamı’ndan sonra zihinler İslâm Devleti düşüncesiyle oldukça meşgul olmuştur. Onun tarifi konusunda tartışmalar yapılmakta hatta Hilâfet iddiasında bulunanlar olmaktadır. İşte elinizdeki bu kitap, delilleriyle Hilâfet’in farziyetini, Hilâfet’in ve halifenin şartlarını, bu konuda âlimlerin görüşlerini izah etmekte, ayrıca Hilâfet iddiasında bulunmanın da meşruiyet şartlarını ortaya koymaktadır.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791