Devletlerarası Durumda Siyasi Boşluk

Devletlerarası Durumda Siyasi Boşluk

Esad Mansur

Esad Mansur’un kaleminden çıkan “Devletlerarası Durumda Siyasi Boşluk” yenilenmiş baskısı ve içeriğine eklenen yeni konularla karşınızda…

📌ABD’nin siyasi gücündeki sarsıntının sebepleri nelerdir? 📌İslam Ümmetinin birinci devlet olma yeterliliği var mı? 📌Güçlü bir devlet olmanın etkenleri nelerdir?

Bu kitap günümüz vakıasını idrak edip verileri inceleyerek Amerika’nın devletlerarası durumundaki konumundan düşme ihtimalini ele almaktadır. Kitapta Amerika’nın düşmesiyle birlikte dünya siyasetinde birinci devlet makamı boş kalmayacağına göre, acaba ondan boşalan yeri kimin dolduracağı sorusuna cevap aranmıştır. Bu boşluğu hâlen büyük devletlerden sayılan Rusya, İngiltere ya da Fransa’nın mı yoksa büyük devlet adayları olan Çin, Japonya veya Almanya’nın mı dolduracağı irdelendikten ve vakıaları ayrı ayrı incelendikten sonra bu devletlerden hiçbirinin bu boşluğu dolduramayacağı sebepleri ile birlikte gösterilmiştir. Akabinde ise bu boşluğu sadece ve sadece İslâm ümmetinin yeniden kuracağı İslâm Hilâfet Devleti’nin doldurabileceği ispatlanmakta, İslâm ümmetinin bu konudaki yeterliliği ve ehil olmasının unsurları keşfedilip sergilenmektedir.

Bu kitap “boşluk” bırakmayacak…

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791