Bir İdeoloji, Uygarlık ve Kültür Olarak, Kapitalist Batı Düşüncesinin Çürütülmesi

Bir İdeoloji, Uygarlık ve Kültür Olarak, Kapitalist Batı Düşüncesinin Çürütülmesi

Köklü Değişim Medya

Biz, “Bir İdeoloji, Uygarlık ve Kültür Olarak Kapitalist Batı Düşüncesinin Çürütülmesi” adlı bu kitapta, Batı uygarlığı ve kültürü gerçeğinin yanı sıra, akide ve sistem olarak kapitalist ideolojinin gerçekliği üzerinde duracağız. Batı düşüncesinin ortaya çıkışını, bu düşünceden çıkan bilgileri, programları, fikirleri ve mefhumları detaylıca açıklayacağız. Bütün bunla-rın geçersizliğini ve bozukluğunu akli delille ispat edeceğiz. Her aklı başında insan, hakkı sapıklıktan, aydınlığı karanlıktan ayırt etsin diye eğri çizginin yanına doğru çizgiyi koyacağız.

👉WhatsApp Sipariş Hattı: 0312 229 7791