loader
Beyyinat Hükümleri

Beyyinat Hükümleri / Ahmed ed-Dâur

Hayatta bir takım anlaşmazlıklar, ceza ve müeyyide gerektiren hadiselerle karşı karşıya gelen insanın, meselelerinin halli, şahısların birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi ve herkesin sorumluluklarının farkında olabilmesi için Allahu Teâlâ’nın vazettiği ilgili Şer’î Hükümlerin bilinmesi icap etmektedir. Öte yandan bu Şer’î Hükümlerin tatbik edilebilmesi için İslâm’ın kabul ettiği delil ve çeşitleri ile alakalı hususların ve diğer hususlarında bilinmesi icap etmektedir.
Günümüzde İslâmî Ümmetin Beldeleri üzerindeki karton ve mantar devletlerdeki Batı uşağı/ajanı işbirlikçi yöneticiler İslâmî Hükmetme Nizamını, Şer’î Delilleri ve Şer’î Hükümleri silah zoru ve baskılar yoluyla tedavülden kaldırarak Batı Nizamlarını taklit ve nakil yoluyla Müslümanların beldelerine taşımışlardır. Son 150 senedir İslâmî istikametinden savrulan ve yaklaşık son 90 senedir Batı’yı körü körüne taklit eden yönetici ve sözde aydın etiketli elitleri maalesef, Müslümanların Şer’î Hükme tâbi olma hususunu çokça ihmal etmelerine vesile olmuşlardır, hatta tehdit veya dünyevî çıkarlarla teşvik etmişlerdir. Neticede Şer’î Hükmün ne olduğu hususunda cahil bıraktırılmış Müslümanların İslâmî Delillerden bihaber olması kaçınılmaz bir vakıadır.
İşte elinizdeki bu kitabın mevzuu bu noktada ehemmiyet kazanmaktadır. Zira bu kitapta, taklit ve nakil yoluyla sömürgeci kâfir Batı’dan getirilerek kullanılan beyyinat hükümleri yerine Müslümanların Akideleri icabınca almaları üzerlerine farz olan İslâmî beyyinat hükümleri ortaya konulmaktadır.


Mütercim : Ercan Tekinbaş
Son Gözden Geçiren Mütercim: Cuma Canpolat
Basım Yılı : Aralık 2007
Teknik Özellikler : 128 s.
13.5 cm. x 13.5 cm. Karton Kapak
Isbn : 978-975-6274-09-5
Orjinal Dili : Arapça
Ücretinin hesabımıza yatırırıldığını gördükten sonra almış olduğunuz kitabı bize bildirdiğiniz adresinize posta yolu ile ulaştıracağız.
Posta ücretleri tarafımıza aittir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
Yurt İçi İçin:
Ahmet Sivren 191 18 03 Posta Çeki Hesabı
Yurt Dışı İçin:
Ziraat Bankası Başkent Şubesi
TR93000100 1683-47475782-5001
Swift-TCZBTR2A

 
Sipariş etmek için:
 
0 312 229 77 91