Yalçın İçyer; Hilafet İlahi Bir Nimettir
07 Mart 2023

Yalçın İçyer; Hilafet İlahi Bir Nimettir

3 mart 2023 Yalçın içyer hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıl dönümünde yazar Yalçın İçyer'in Hilafet mesajı

Hilafet Ümmetin Özlemidir Ancak Nasıl Yıkıldığını ve Nasıl İkame Edileceğini Bilmeliyiz! "Bir konuyu anlatmak veya anlamak için bakış açısı çok önemlidir.

“Onlar bir ümmetti gelip geçtiler. Onların kazandıkları onlara sizin kazandıklarınız size.” Yani geçmişin, tarihin üzerinde tartışıp durmayın. Onu esas yapmayın. Zira Kur’an’ın tanıttığı tarihin dışındaki tüm tarihî eserler zanni bilgilerle doludur.

“Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” [Yusuf Suresi 111] Bu bakış açısı ile tarihi ve özlemimiz olan Hilafeti değerlendirirsek geleceğe dair ibretler alabilir, yolumuzu aydınlatabiliriz.

Evet, Hilafet bizim özlemimizdir; saltanat bile olsa… Geçmişteki Osmanlı haritasına bakıyorum; gurur duyuyorum. Öte yandan Osmanlı bakiyesi üzerinde kurulan bugünkü ulus devletlere bakıyorum; içim parçalanıyor. “Nerede o izzetli günler; on milyon km2’lik ülkem? Tüm akvamı ile nerede o vahdet?” diyor ve o günlere özlem duyuyorum. Haritası bile ruhumuza onur, vahdet ve sükûnet veriyor.

Hilafet ilahi bir nimettir, değerini bilip korumazsanız Allah o nimeti sizden alır. _“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz…” _ [Âl-i İmran Suresi 103]

İkinci sebep ise düşmanın, sömürgecilerin zaafımızı kullanmasıdır.

“Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın!” [Âl-i İmran Suresi 133]

İşte Hilafet nimetine kavuşmanın yolu ve metodu! Bir yarış başlatmalı ve cahiliyeye ait tüm vasıflardan uzaklaşmalıyız. İşte o zaman sadece ümmete ait olan, üzerinde kelime-i tevhid bayrağını dalgalandıracağımız evrensel sınırlara ulaşabiliriz.

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” [Âl-i İmran Suresi 104]

Rabbim bize bu şuuru nasip etsin."

Yazar, Yalçın İçyer #3Mart1924