Molla Mustafa Sakçı; Hilafet, Modern Câhiliyye Zulmü Altında Kıvranan Dünya İçin Yegâne Kurtuluş Yoludur
07 Mart 2023

Molla Mustafa Sakçı; Hilafet, Modern Câhiliyye Zulmü Altında Kıvranan Dünya İçin Yegâne Kurtuluş Yoludur

3 mart 2023 Mustafa sakçı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıldönümünde Molla Mustafa Sakçı'nın Hilafet mesajı

"Hilafet, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in âhirete irtihâlinden 1924 yılına kadar tam 1293 yıl müslümanları kendi etrafında toplayan mıknatıslı bir sancak olmuştur ve daha nice yıllar aynı görevi üstlenecektir inşaAllah.

Câhiliyye egemenliklerini tarihte defalarca çöpe atarak mazlumları kurtaran risâlet ve (Son Rasûl’den sonra da) Hilafet kurumu, modern câhiliyye zulmü altında kıvranan dünya için yegâne kurtuluş yoludur.

Halifeliğin ihyâsı demek, "Dünya İslâm Devleti" demek. Müslümanların birbiriyle kardeş olduklarını kavraması demek. Aynı coğrafyada yaşayan, aynı ülkenin, aynı mezhebin insanlarının bile bin bir gruba ayrıldığı bir ortamdan kurtulup tüm dünya müslümanlarının tevhid çizgisinde birleşmesi demek. Irkçılıktan, ulusçuluk/milliyetçilikten, ulus-devlet anlayışından ümmetçiliğe geçiş, vatandaşlık anlayışından Allah’a kulluk şuuruna hicret demek.

İslâm, sadece toplumun anladığı anlamda bir din değil; aynı zamanda sosyal ve siyasal nizamdır da. Hilafet adı verilen bu nizam, 1924’lere kadar yaşandı, yine yaşanabilir.

Allah’ın indirdiği gerçek adâlet ilkeleriyle yönettiği bir Büyük İslâm Devleti. Düşünebiliyor musunuz iki milyar nüfuslu, 46 ulus-devletin birleşmesinden oluşmuş, başında halifesi olan bir Dünya İslâm Devleti... Rüyâsı bile insanı mutlu ediyor, hayaline bile can kurban. Böyle bir gücün karşısında kim durabilir? Global zulüm, ABD adlı vahşi kovboy ve "İsrail" adlı haydutlar çetesi böyle bir güç karşısında ne yapabilir? Böyle bir yapının ekonomisini, dünyaya verdiği huzuru düşünün...

Ez cümle Hilafet müslümanlar için, bir şiardır, bir semboldür, hatta nâmus ve izzet meselesidir. Tüm işgal altındaki şehirlerimizin ve tüm müslümanların, hatta tüm mazlumların kurtuluşu için, dünya ve âhiret nimeti için paroladır Hilâfet."

Selam ve dua ile…"

Dârul Kurân Vakfı Başkanı Mustafa SAKÇI

#3Mart1924