Harun Ünal; Rasulullah Aynı Zamanda İslam Devletinin Başkanıydı
07 Mart 2023

Harun Ünal; Rasulullah Aynı Zamanda İslam Devletinin Başkanıydı

3 mart 2023 Harun Ünal hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıldönümünde İlahiyatçı yazar Harun Ünal'ın Hilafet mesajı

HİLAFET:

"Sözlükte birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak gibi manalara gelir. Bu, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ölümünden sonra göreve gelen halifeler, müslümanların önderliğini veya şeriatın korumalığını üstlenme, gayri İslamî gelişmelere, fitne odaklarına fırsat vermeme manasını da kapsar.

Kaldı ki İslam, “Müminler ancak kardeştirler” (1) ayetiyle tüm müminleri kendi çatısı altına almaktadır. Dil ve kan birliğine dayalı cahili temeller de böylece yıkmıştır. İslam, bundan ötürü iman birliğine dayanan bir toplum meydana getirmiştir. Kur’an’da “ümmet” olarak adlandırılan bu toplumun “Devleti” de, Hicretle beraber Medine’de kurulmuştur. (2)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sellem'in Medine’de ilk yıllarında hazırladıkları ve Medine şehir devletinin anayasası konumunda olan tüzüğün ilk maddesinde müslümanlar ve onlarla anlaşmalı olan kimselerin kendi aralarında bir ümmet oluşturdukları konusu burada yer almaktadır. Hatta kimi yahudilerin de bu ümmete katıldıkları gerçeği de bulunmaktadır. (3)

Gerçek bu iken, “İslam’da (Devlet-Hilafet) diye bir kurum sözkonusu değil” diyenlerin kulakları çınlasın. Her konuda bize örnek olarak gösterilen ve alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sellem, aynı zamanda İslam devletinin de başkanı idi. Nitekim O'nun (Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sellem) vefatından sonra Hilafet görevi devam etmiş ve kıyamete dek de devam edecektir. Müminler, bu amaçla davalarını asla gözardı etmemeliler."

1 Hucurat, 49/10 2 Bak: Enbiya, 21/92, Mü’minun, 23/52, Bakara, 2/143. 3 Muhammed Hamidullah, Mecmuatu’l-Vesaik’il-Siyasiyye, s:57/1, Daru’l-Nefais, 1430/2009

** İlahiyatçı yazar Harun Ünal #3Mart1924**