Hakkı Eren; Hilafet İslam'ın Sütunu Müslümanların İse Koruyucu Kalkanıdır.
03 Mart 2023

Hakkı Eren; Hilafet İslam'ın Sütunu Müslümanların İse Koruyucu Kalkanıdır.

3 mart 2023 hakkı eren hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıl dönümünde Köklü Değişim Yazarı Hakkı Eren'in Hilafet mesajı

"İslâm; kişinin yaratıcısı, kendisi ve diğer insanlarla olan alakalarını düzenler. Hayata dair ihdas ettiği binlerce hüküm ile bir nizam ortaya koyar. Bu seçkin nizamı uygulayacak olan otorite ise Hilafet makamıdır. Hilafet İslâm'ın sütunu, Müslümanların ise koruyucu kalkanıdır.

İmam Cürcani'nin dediği gibi: "Hilafet önemli işlerin en önemlisidir." Yine Hilafetin ehemmiyeti hakkında Muhammed Habib el Ubeyd şöyle der: "Hilafet bir vücudun hayatta olmasını sağlayan kalp mesabesindedir."

Evet, hicretin akabinde Medine'de kurulan İslam Devleti 13 asır boyunca İslam'ın tatbik edilmesini, korunmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Bu büyük zaman diliminde dahili ve harici bir çok saldırıya maruz kalmış, belki zaman zaman bazı hususlarda zaafiyet göstermiştir. Çünkü Hilafet teokratik değil beşeri bir nizamdır.

Bugün ilgasının sene-i devriyesine girdiğimiz Hilafet, 3 Mart 1924'e kadar dünyanın parlayan yıldızı olmuştur. Bu uzun ve muazzam süreçte varlık gösteren Hilafetin sembolik olduğu iddia edilse de hakikat böyle değildir. Sembolik olan bir Hilafet küffarın topyekûn saldırılarıyla baş edebilir miydi?

Hilafetin sembolik olmadığını en iyi bilen onun yıkılması için son iki asırdır hummalı bir çabaya giren İngilizlerdir. Dönemin İngiliz sefiri Lord Nicholson'a "Hilafetin yıkılması sizin için neden bu kadar önemli?" diye soran ittihatçı Rıza Tevfik'e söylediği şu sözler bu hakikati gözler önüne sermektedir: "Biz Mısır'da, Hindistan'da İslam kitlelerini idaremiz altına alabilmek için milyonlarca altın harcadık, muvaffak olamadık. Halbuki sultan yılda bir defa bir selam-ı şahane, bir de hafız Osman hattı Kur'ani Kerim gönderiyor, bütün İslam ümmetini hudutsuz bir hürmet duygusu içinde emrinde tutuyor."

Bugün İslam ümmetinin Hilafetin kurulması için ortaya koyduğu gayret ve kafirlerin Hilafete yönelik engelleyici saldırıları, Hilafetin büyük bir hakikat olduğunu ortaya koymaktadır."

Köklü Değişim Yazarı Hakkı Eren

#3Mart1924