Fırat Toprak; Kemalist Devrimlerin En Mühimi Kuşkusuz Hilafetin İlgasıdır
28 Şubat 2023

Fırat Toprak; Kemalist Devrimlerin En Mühimi Kuşkusuz Hilafetin İlgasıdır

3 mart 2023 Fırat Toprak hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıl dönümünde araştırmacı yazar Fırat Toprak'ın Hilafet mesajı

"Hayatın tüm alanlarını kuşatan İslam düşüncesinin hakimiyet yönü, Hilafet kavramı üzerinden şekillene gelmiştir. Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) hükümetine vekil olarak şeriatı tatbik ve ümmeti yönetmek anlamına gelen Hilafet elbette ki batıl bir toplum mühendisliği olan Kemalizmin hedefinde olacaktı.

İngiliz emperyalizminin taşeronu olan Laik Kemalizm, İslamı hayattan kovma, hiç olmazsa siyasal taleplerini budayarak vicdanlara hapsetme amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde Hilafeti ilga ederek ümmetin vahdetini parçalamıştır. Böylece ümmetin gönül dünyası parçalanmış ve sembolikte olsa tarihinde ilk defa başsız kalmıştır. Sonuçları itibariyle Kemalist devrimlerin en mühimi kuşkusuz Hilafetin ilgasıdır.

İslam Kemalizm çatışması bireysel planda tevhid-şirk, adalet-zulüm karşıtlığı olarak okunmalıdır. Toplumsal planda ise ümmet-Hilafet ile türkçülük-laiklik karşıtlığı olarak okunmalıdır.

Bugün için Halifenin seçim ve hal şekli, kureyşliliği, adil-zalim oluşu, şura meclisi gibi detaylar çok ta öncelik taşımamaktadır. Ümmetin içerisinde bulunduğu durum sebebiyle tali fikri tartışmalarla harcanacak zaman yoktur. Öncelik müslümanların zilletini ortadan kaldırmak, ümmetin vahdetini inşa ve Hilafeti tesis etmek olmalıdır. Küreselleşen dünyada daha bir görülmüştür ki sınırlı çabalar sadra şifa değildir. Ümmet perspektifiyle hareket etmek elzemdir.

Tevhid, Şeriat ve Hilafet davasını sürdürüyor olmak bize şeref olarak yeter."

Fırat Toprak Araştırmacı Yazar

#3Mart1924