Feriduddin Aydın; Ümmetin Birliği Tamamen Bozuldu
06 Mart 2023

Feriduddin Aydın; Ümmetin Birliği Tamamen Bozuldu

3 mart 2023 feridüddin aydın hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıldönümünde Araştırmacı yazar Feriduddin Aydın'ın Hilafet mesajı

HİLÂFET KAVRAMI VE HİLÂFET KURUMU

"«Hilâfet الخِلافة» kelimesi arapçadır ve -terim olarak- İslâm ümmetinin devlet başkanlığı makamı demektir. Bu makamda görev üstlenmek üzere ümmet tarafından seçilmiş olan kimseye de «Halife الخليفة» denir.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in 632 de vefatı ile risâlet ve nübuvvet makamı sona ermiş, onun yerine, -ümmetin en üst yönetim otoritesi olarak- Hilâfet makamı başlamıştır. Bu makamı gerçek anlamda beş şahsiyet temsil etmiştir. Bunlara «Hulefâ-i Râşidîn الخلفاء الراشدون», temsil ettikleri misyona da «Hilâfet-i Râşide الخلافة الراشدة» denir. Bu anlamdaki hilâfet süresi -Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in bir hadisine nazaran- tam otuz yıldır. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın 632 de halife seçilmesiyle başlayan hilâfet-i râşide dönemi, Hasan bin Ali radıyallahu anh'ın Muaviye lehinde hilâfetten istifa ettiği eylül 661 tarihinde sona ermiştir.

Bu tarihten sonra Muaviye ile başlayan ve halife unvanını taşıyan toplam 118 şahsiyet, sembolik birer halife sayılırlar. 1924 de Osmanoğlu Abdülmecid Efendi’nin makamından indirilmesi ile sembolik hilâfet süresi de sona ermiştir.

661-1924 yılları arasında geçen 1263 sene ve sonrası, İslam ümmeti için fetret dönemi sayılır. Çünkü bu süre içinde -özellikle akâid planında- meydana gelen cahilî değişimler önemli yıkıcı sonuçlar doğurmuştur; ümmetin birliği tamamen bozulmuş, İslâm dünyasında düşünce ve inanç anarşisi yayılmıştır. Hilâfet-i râşide sistemi bir daha ihya edilememiştir.

Bu değişimler arasında en tahripkâr etkiler bırakan olaylar hiç şüphesiz (İslâm’ın enkazı üzerinde kurulan; Nusayrîlik, İsmailîlik, Dürzîlik, Rafızîlik, Kadyânîlik, Bâbîlik, Bahaîlik) gibi dinler; ayrıca birçok sapkın mezhep ve tarikatlardır.

Her muvahhid müslim kişinin, bu tablodan ibretler ve dersler çıkararak, -cahiliye ölümü ile dünyasını değiştirmeden- râşidî hilâfet sistemini yeniden hayata geçirmek üzere sorumluluk alması büyük önem taşır."

Feriduddin AYDIN

#3Mart1924