Av. Muhammed Sabır Fırat; Hilafet, İslam Birliğinin Somut Bir Sembolüdür.
03 Mart 2023

Av. Muhammed Sabır Fırat; Hilafet, İslam Birliğinin Somut Bir Sembolüdür.

3 mart 2023 Muhammed Sabır Fırat hilafet mesajı caps.jpg

Kaldırılışının 99. yıl dönümünde Saadet Partisi GİK Üyesi Av. Muhammed Sabır Fırat'ın Hilafet mesajı

"İslam’da devletin hukuka bağlılığı prensibi mevcut olup temel esas ve kaidelerle belirli bir devlet nizamını ihtiva etmektedir. Bu sebepledir ki İslam ve devlet bağlamında en önemli esaslardan birisi de Hilafet müessesidir.

Hilafet genel anlamıyla İslami esaslara göre kurulmuş siyasi nizamı ifade etmektedir. İslamiyet dairesi çerçevesinde hükümetlerin inşası daire-i akılda olduğu kadar ayrıca daire-i şerriye’nin içindedir de. Halifelik sadece bir dini makam olmayıp aynı zamanda yönetim noktasında bir siyasi teşekküldür de.

O İslam birliğinin somut bir sembolüdür. İnsanların arasında birliği ve beraberliği gerçekleştirendir. Bütün insanlığı merhamete ve vicdana dayanan adalet görüşü altında toplamayı ve emniyeti sağlamayı şiar edinen erktir."

Saadet Partisi GİK Üyesi Av. Muhammed Sabır Fırat

#3Mart1924