loader
TARIM’DA İSLAM NİZAMININ KÖTÜ TAKLİDİYLE ÇÖZÜM ARAYIŞI

TARIM’DA İSLAM NİZAMININ KÖTÜ TAKLİDİYLE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Köklü Değişim Medya

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın ucuz gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında 1 yıl boyunca boş bırakılan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak.

İslam İktisat Nizamı’nda yer alan “3 yıl arazi işletilmezse araziyi ihya edecek birine verilmesi” hükmünün kötü bir taklidi olan yeni programa göre, 1 yıl boyunca boş bırakılan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak. Çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak verilecek. Hasat sonunda ise devlet verdiği ayni yardımı mahsup edecek. Bilindiği üzere Türkiye’de 3 milyon hektardan fazla arazi atıl durumda bekletiliyor.

Tarla sahibinin kira ödemeden fahiş gübre, elektrik ve mazot fiyatları yüzünden kazanmakta zorlandığı ekonomik ortamda üstüne bir de kira verenin nasıl kazanacağı merak konusu…

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Yeni Yol Haritasını Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı.

Buna göre, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek.

Fiyatların bu sistemle düşeceğini iddia eden Bakan Kirişci "İstanbul'un çevresinde Çengelköy, Şile, Çatalca, Beykoz, Silivri var. Buralarda bakir alanlar var. Üretici de var. Çatalca'da domates yetiştiren kardeşimiz doğrudan ürünü lokantalara, evlere dağıtabilir. Bu yolla, vatandaş hem taze, hem az maliyetli ürün yiyecek. İklim değişikliğine sebep olan unsurları ortadan kaldıracaksınız ve köyden kente göçü de engelleyeceksiniz" dedi.

Kent Tarımı

Kent tarımının İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin etrafında uygulanacağını belirterek, "Erzurum- Erzincan gibi üretim kabiliyeti olan yerlerde… Bir de jeotermal kaynak varsa, iklimi sert olan yerde 365 gün üretim yaparsınız. Sıcak yerlerde de serayı soğutmak için güneş enerjisini kullanırsınız. Bizim kurtuluşumuz tarımdaysa, tarımın kurtuluşu da kırsalda. 2023'te ne ürettiğini, nasıl üretildiğini bilen, kendi önceliklerini belirlemiş bir ülke olacağız" dedi.

1 Yıl Boş Kalan Tarla Kiralanacak

1 yıl boş tutulan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak.

Bakan Kirişci sistemi şöyle anlattı: "Şayet bir tarla sistemde 1 yıl boş görünürse, kamu otoritesi gelecek 'siz burada birşey yetiştirmiyorsunuz, tarlanıza bu muhitteki kira bedeli üzerinden kira ödeyip, üretim yaptıracağız' diyecek. Devlet kiralamayacak, taahhüt edecek. Aracılık rolü dışında bir rolü olmayacak."

Vatandaş Arazisini Vermek İstemezse Ne Olacak?

Bakan Kirişci "Vatandaş arazisini vermek istemezse ne olacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kullanım hakkı ile mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştük. Ne kiralayanın ne arazisi olanın hakkına halel getirmeden yapılacak. Mülkiyeti elinden almıyorsunuz. Sadece kullanım hakkı alıyorsunuz. Organize Sanayi Bölgeleri'nde de bu yapılıyor. 2.5-3 milyon hektar ekilmeyen arazi var. Türkiye'nin arazi varlığının yüzde 10'una tekabül ediyor. Ciddi bir rakam."

Çiftçiye Verilen Destek Hasattan Sonra Tahisl Edilecek

Bakan Kirişci'nin verdiği bilgiye göre, çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak sağlanacak. Üreticiye verilen destekler ayni olacak. Çiftçiye ihtiyacı olan gübre-mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattığında, devlet alacağını mahsuplaşacak.

Yangın Uçağı

Geçen yıl orman yangınlarına karşı uçak yetersizliği çok tartışıldı.

Bakan Kirişci, helikopter sayısının 39'dan 55'e, üç olan uçak sayısının da 20'ye çıkarıldığını açıkladı.

İslam Nizamında İcara (Kiralamak) Haram

İslam nizamı, icara yani toprağın kiraya verilmesi yasaklanmıştır. Yeni sistemde ise toprakların kiraya verilerek tarımsal krizin önlenebileceği planlanıyor.

İslam nizamına göre yöneticiye yani Halifeye düşen sorumluluk arazinin işletilip işletilmediğini kontrol etmek ve eğer 3 yıl boyunca işletilmiyorsa bu arazi sahibini işletmeye zorlamak, yoksa başka bir Müslümana icare değil de ikda etmek suretiyle vermektir. İcare vermek caiz değil, zira icare belli bir ücret karşılığında araziyi geçici süreliğine işletme hakkı vermektir. Bu da Rasulün hadisi ile yasaklanmıştır.

Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

Arazisi olan bir kimse onu ya kendisi eksin veya kardeşine bağışlasın. Eğer bunu kabul etmezse arazisini elinde tutsun.” (Buharî, Kitabu’l-Muzâraah)

Kapitalist mülkiyet kanunları İslam’ın tarımda köklü çözüm sunan bu hükmüyle çeliştiği için uygulanamıyor. İslam nizamı, ancak mütekamil bir şekilde eksiksiz uygulandığında tüm sorunlara köklü çözüm sunduğu 13 asırlık tarihine bakılınca görülebiliyor. Nizamdan sapılınca ise krizlerin baş gösterdiği de tarihi kaynaklarda müşahade edilebiliyor.

 

SON HABERLER